ANDREAS HØIVOLD"/>
Hjem / Spillerprofiler / ANDREAS HØIVOLD
Andreas Høivold

ANDREAS HØIVOLD

«Tegne­se­rie­sam­leren» fra Kris­tian­sand har i en årrekke markert seg rundt filten i Norge og resten av verden. For tiden nyter han livet som profe­sjo­nell kort­spiller i disses Mekka, Las Vegas. Det store inter­na­sjo­nale gjen­nom­bruddet kom med tredje­plassen i turne­ringen «Poker Million V» og seieren i EPT Dort­mund i 2007. I NM-sammen­heng har Høivold finale­bord i Main Event fra 2007 (sjette­plass) og en gjev norges­mes­ter­tittel i H.O.R.S.E. fra 2009. Etter å ha domi­nert store deler av Main Event i Dublin i 2012, måtte «Tegne­se­rie­sam­leren» til slutt ta til takke med en sur 15. plass. Revan­sjeres i 2013?

Kommentarer

Kommenter

Om Andreas Berge

x

Sjekk også

Linda Rønaas

Ei livs­glad jente fra Kløfta.Hun er også ei av 5 kløf­ta­jenter som man ikke kan unngå å legge merke til. Hun har deltatt og blitt sponset under NM i 2014,2015 og 2016. Linda kvali­fi­serte seg i Østlands­mes­ter­skapet, og sikret seg en billett til Main Event på Garder­moen, i 2016 men har fort­satt til gode å cashe i en NM øvelse. ...