ANDREAS HØIVOLD"/>
Hjem / Spillerprofiler / ANDREAS HØIVOLD
Andreas Høivold

ANDREAS HØIVOLD

«Tegne­se­rie­sam­leren» fra Kris­tian­sand har i en årrekke markert seg rundt filten i Norge og resten av verden. For tiden nyter han livet som profe­sjo­nell kort­spiller i disses Mekka, Las Vegas. Det store inter­na­sjo­nale gjen­nom­bruddet kom med tredje­plassen i turne­ringen «Poker Million V» og seieren i EPT Dort­mund i 2007. I NM-sammen­heng har Høivold finale­bord i Main Event fra 2007 (sjette­plass) og en gjev norges­mes­ter­tittel i H.O.R.S.E. fra 2009. Etter å ha domi­nert store deler av Main Event i Dublin i 2012, måtte «Tegne­se­rie­sam­leren» til slutt ta til takke med en sur 15. plass. Revan­sjeres i 2013?

Kommentarer

Kommenter

Om Andreas Berge

x

Sjekk også

Sissel Naalsund

Hun ble intro­du­sert for poker da hun gikk forbi noen kolle­gaer på jobb en sen fredags­kveld. Da hun ikke kjente så mange som spilte poker dro hun alene over til Dublin i 2014 og spilte sin første turne­ring, Ladies eventen. ...