Hjem / Nyheter / Programmet for poker-NM på Gardermoen 2017
President Sigurd Eskeland i Norsk Pokerforbund får ikke selv spilt en eneste pott i poker-NM på Gardermoen. Han har for mye å holde på med som arrangør!

Programmet for poker-NM på Gardermoen 2017

Nå er programmet for poker-NM på Garder­moen 2017 klart.

Årets NM på norsk jord spilles på Thon Oslo Garder­moen i peri­oden 22.–28. november.
Norges­mes­ter­skapet er den første og eneste lovlige turne­rings­se­rien på norsk jord og er arran­gert av
Global Poker Tours (GPTL) i samar­beid med Norsk Poker­for­bund og deres
presi­dent, Sigurd Eske­land.

- Vi er stolte av å jobbe sammen med Blod­kreft­for­eningen og GPTL med årets NM i poker og syntes grunn­laget som alle­rede er lagt er et godt utgangs­punkt for frem­tidig vekst av poker
i Norge, sier Sigurd Eske­land, presi­dent i Norsk Poker­for­bund.

Eskeland spiller ikke NM

Eske­land har ikke tenkt å selv spille noen av turne­rin­gene i programmet for poker-NM på Garder­moen 2017 (se fullt program nederst i artik­kelen). Han får hendene fulle med orga­ni­sa­to­riske gjøremål som arrangør, og må vente til Dublin neste vår med å spille et NM i poker.

- Jeg synes de to norges­mes­ter­ska­pene lever fint side om side, med ulike profiler. NM i Dublin har en form vi skulle ønske vi fikk til også i Norge, sier Eske­land. Hans Norsk Poker­for­bund tok i en hørings­ut­ta­lelse om poker-NM i august til orde for endringer i programmet, og ba blant annet om at det skulle tillates Sit & Go-turne­ringer i programmet for poker-NM på Garder­moen 2017.

Alle spørsmål om poker-NM på Garder­moen må rettes til Poker Norge, som arran­gerer mester­skapet i Norge. De kan kontaktes via deres hjem­me­sider eller på Face­book Det er ikke Frode Fagerli/poker.no som arran­gerer – han har NM i Dublin som sin spesia­litet.

Fikk priser

Dette vil bli det tredje NM som avholdes på norsk jord. De to fore­gå­ende mester­ska­pene
hadde totalt 7233 unike spil­lere i de ulike turne­rin­gene, hvor 4187 av disse var regist­rert i Main
Event. Felix Step­hensen vant Main Event i 2015 mens Preben Stokkan ble vinner i 2016.

Arran­ge­mentet har vært så vellykket at det har mottatt inter­na­sjonal aner­kjen­nelse, og Global Poker
Tours vant Euro­pean Poker Awards for beste arran­ge­ment med innkjøp under 20,000 kroner.

Under samme pris­ut­de­ling vant også TV 2 prisen for årets poker­in­no­va­sjon etter deres frem­ra­gende TV-
dekning av turne­rin­gene. Kanalen slår på stor­tromma også denne gang, slik de har pleid de siste årene både på Garder­moen og i Dublin.

Torsdag vises siste dag av Deeps­tack, fredag vises siste dag av omaha, lørdag vises en invi­ta­tional-turne­ring, søndag dag to av main, mandag dag 3 av main og tirsdag finale­bordet. Alt sendes på TV 2 Sports­ka­nalen.

Det er gjort noen endringer på årets program ved å fjerne alle de regio­nale mester­ska­pene og lagt til
en «Satel­litt til Main Event» som avholdes dagen før hoved­ar­ran­ge­mentet. Innkjøp til satel­liten vil
være 1000 kroner.

Samtidig vil alle side­tur­ne­ringer ha samme innkjøpssum (2500 kroner), da arran­gøren synes dette vil gjøre
programmet mer enhetlig og enklere for spil­lere å fordele innkjøps­grensen på 10 000 kroner.

Programmet inne­holder et godt utvalgt av turne­ringer for alle type spil­lere herunder; NLH Deeps­tack
(22. November), PL Omaha (23. November), Turbo (25, 26 og 27 November) og 8-Game (27.
November).

Main Event vil ha 5000 kroner i innkjøp med starts­tack på 30 000 sjetonger og tre start­dager
(23.,24. og 25. november).

Forhånds­re­gist­re­ringen har åpnet.

Programmet for poker-NM på Gardermoen 2017


(Dag, klokke­slett, turne­rings­nummer)

22. november – Onsdag
12:00 1 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – Satel­litt til event #4 Main Event 1 000 kr
14:00 2 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – Hyper­turbo – Kvali­fi­se­ring til event #3 500 kr
18:00 3 Dag 1 NL Hold’em – Deep Stack 2 500 kr

23. november – Torsdag
12:00 4 Dag A NL Hold’em – Main Event 5 000 kr
14:00 3 Finaledag NL Hold’em – Deep Stack
18:00 5 Dag 1 PL Omaha 2 500 kr

24. november – Fredag
12:00 4 Dag B NL Hold’em – Main Event 5 000 kr
14:00 5 Finaledag PL Omaha – Finaledag
16:00 6 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – NPF Shoot out – 100 CAP 0 kr
18:00 7 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – Turbo – Kvali­fi­se­ring til event #9 500 kr

25. november – Lørdag
12:00 4 Dag C NL Hold’em – Main Event 5 000 kr
19:30 8 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – Vi Menn invi­ta­tional – 24 CAP 0 kr
20:30 9 Dag A NL Hold’em – Turbo 2 500 kr

26. november – Søndag
14:00 4 Dag 2 NL Hold’em – Main Event
20:30 9 Dag B NL Hold’em – Turbo 2 500 kr
21:00 10 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – Blood­kreft­for­enin­gens Velde­dig­hets­tur­ne­ring 0 kr


27. november – Mandag

14:00 4 Dag 3 NL Hold’em – Main Event
15:00 11 Dag 1 8 Game 2 500 kr
20:30 9 Dag C NL Hold’em – Turbo 2 500 kr

28. november – Tirsdag
12:00 12 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – Free­roll – Pine­apple – 100 CAP 0 kr
13:00 9 Finaledag NL Hold’em – Turbo
14:00 11 Finaledag 8 Game
16:00 4 Finaledag NL Hold’em – Main Event – Finaledag

Her ser du mer om hvordan du regist­rerer deg og kjøper deg inn i de ulike turne­rin­gene.

Alle spørsmål om poker-NM på Garder­moen må rettes til Poker Norge, som arran­gerer mester­skapet i Norge. De kan kontaktes via deres hjem­me­sider eller på Face­book

Kommentarer

Kommenter

Om Poker NM

x

Sjekk også

Lars Haraldsen

NM2018: Ny Norgesmester i Turbo 6-Max!

Da har vi kåret en ny Norges­mester i Turbo 6-Max, og etter en kort headsup-match så var det Lars Haraldsen fra Asker som trakk det lengste strået, foran Markus Emaus Holm. Lars Haraldsen fikk det på med med og møtte Markus Emaus Holms Floppen ga Holm en knekt i døra, men Haraldsen fortvilte ikke selv om bordet viste Turn kom ...