Hjem / Nyheter / Doug Polk utfordrer Tom Dwan til å spille om fem millioner dollar
Hvis Doug Polk og Tom Dwan legger fem millioner dollar hver i potten i en HU-match, vil pokerverdenen sitre av forventning.

Doug Polk utfordrer Tom Dwan til å spille om fem millioner dollar

Tom Dwan er tilbake i Las Vegas. Det betyr mye action.

Tirsdag kveld publi­serte highrol­leren og Youtube-instruk­tøren Doug Polk en nøye regis­sert video der han utfordrer til en $5m heads up-duell, uten å konkre­ti­sere noen betin­gelser (type spill, live/​online, stakes, antall hender osv.)

Onsdag morgen har det – ikke helt uventet – ikke kommet noen respons fra Tom Dwan, men i kommen­tar­feltet på Youtube er fans og ikke-fans i full gang med å spå utfallet av et sånt spill, om det blir noe av.

Tom Dwan er på vei inn i det åttende året av et veddemål med Dan «Jung­leman» Cates, som han etter alle sole­merker seg ut til å ha problemer med å gjøre ferdig. I august 2010 var «durrrr» konge i nett­po­ker­ver­denen og ga et gene­relt tilbud til alle som ville møte ham:

Det skulle spilles 50 000 NLHE-hender med blin­dene $200/$400. Om han var i pluss da, skulle han ha 500 000 dollar på toppen av gevinsten, men motstan­deren skulle få 1,5 millioner dollar på toppen om denne var foran.

«Jung­leman» var på det tids­punktet en raskt stigende NLHE-stjerne online, og tok utford­ringen. De to spilte 20 000 hender, som ga «Jung­leman» et over­skudd på 1,2 millioner dollar. Så stoppet det helt opp. Eller Dwan stoppet opp, for å være presis. Duellen, som har fått navnet «The Durrrr Chal­lenge» har vært hyppig omtalt i inter­na­sjonal poker­presse med «durrrrs» fravær, og «jung­leman» har truet med retts­lige skritt for å få oppgjør i form av bøter (som skal ha blitt avtalt) eller spillet restartet.

Også Doug Polk – som nå utfordrer Dwan – har blandet seg, og kalt Tom Dwan «den største svind­leren i nett­poker».

Dwan har de siste årene konsen­trert seg om spill i store cashlag og turne­ringer i Asia, og da særlig i Macau i Kina. På 2+2 og andre nett­steder for poker­spil­lere og -fans har ryktene summet om hvorfor han ble borte fra føde­landet USA og Las Vegas, etter en i utgangs­punktet veldig innbrin­gende karriere som highroller der.

Nå i august retur­nerte imid­lertid «durrrr» til Las Vegas og TV-showet Poker After Dark, hvor han har vunnet mye penger tidli­gere. Også denne gangen endte det med solide pluss­re­sul­tater i cash­gamet over tre dager.

Dwan, Esfan­diari og Negreanu kolli­derte i mons­ter­pott på TV

Natt til onsdag norsk tid spiller både Doug Polk og Dan «Jung­leman» Cates i en $50k Sit & Go i Poker After Dark i Las Vegas. Denne sendes på Pokergo, og vinneren av det seks mann store laget, tar alle pengene.

Kommentarer

Kommenter

Om Poker NM

x

Sjekk også

Lars Haraldsen

NM2018: Ny Norgesmester i Turbo 6-Max!

Da har vi kåret en ny Norges­mester i Turbo 6-Max, og etter en kort headsup-match så var det Lars Haraldsen fra Asker som trakk det lengste strået, foran Markus Emaus Holm. Lars Haraldsen fikk det på med med og møtte Markus Emaus Holms Floppen ga Holm en knekt i døra, men Haraldsen fortvilte ikke selv om bordet viste Turn kom ...