FAQ Freeroll NM 2018"/>
Hjem / FAQ Freeroll NM 2018

FAQ Freeroll NM 2018

Hvem kan delta i free­roll NM?
Alle over 18 år som har norsk stats­bor­ger­skap, eller som har bosteds­adresse i Norge kan delta.
Forut­set­ningen er at de har gyldig medlem­skap i Norsk Poker­for­bund for 2019.

Hvor foregår arran­ge­mentet?
Free­roll NM foregår på Helle­rud­sletta, rett utenfor Oslo, på hotellet Moxy Oslo X.

Hvordan melder jeg meg på?
Fyll ut skjema for påmel­ding her: https://​mobile​.poker​.no/​f​r​e​e​r​o​l​l​.asp

Jeg har meldt meg på free­roll NM, men ikke fått noen bekref­telse. Hva gjør jeg?
For å få sete i free­roll NM må man ha betalt medlem­skap i Norsk Poker­for­bund.
Du kan melde deg deg inn her: http://​norskpo​ker​for​bund​.no/​i​n​n​m​e​l​d​ing/
Hvis du har spørsmål om medlem­skap eller innmel­ding, ta kontakt med forbundet på post@​norskpokerforbund.​no.

Jeg har meldt meg på, men vil gjerne bytte spilledag?
Fore­spørsel om bytte av dag sendes til post@​norskpokerforbund.​no.