FAQ"/>
Hjem / FAQ

FAQ

Hvem kan delta i NM i Dublin?
Alle over 18 år som har norsk stats­bor­ger­skap, eller som har bosteds­adresse i Norge kan delta i Norges­mes­ter­skapet i poker.

Hvor er NM og hvordan kommer jeg meg dit?
NM foregår på Dublins største hotell og konfe­ranse­senter: City­west Hotel, Confe­rence, Leisure and Golf Resort.
For å komme dit flyr du til Dublin, fra flyplassen koster det omtrent 40 euro med taxi.
Det er mange nord­menn som reiser til NM, så sjansen er god for å finne noen å dele taxi med.
Infor­ma­sjon om hotellet finner du her: http://​www​.city​west​hotel​.com/.…..

Hva gjør jeg for å booke rom?
Det har ikke åpnet opp for booking ennå.

Hvordan kjøper jeg meg inn i NM?
Du kan kjøpe deg inn til alle tittel-turne­rin­gene via en av spon­so­rene.
Man kan også kjøpe seg inn direkte i turne­rin­gene når man kommer til City­west ved å bruke Visa­kort eller kontanter.
Den lokale valu­taen er euro, men regist­re­rings­desken tar også NOK og GBP. Påregn et veks­lings­gebyr om du betaler med annen valuta enn euro.

Hva skjer hvis jeg kommer for sent til en turne­ring?
Alle NM-turne­rin­gene tar imot påmel­ding gjennom de fire første nivåene. Så lenge du kommer i løpet av disse nivåene vil du få full starts­tack når du starter turne­ringen.

Kommer du senere enn dette blir du avre­gist­rert fra turne­ringen om du ikke har gitt beskjed om noe annet. Dersom du likevel ønsker å spille, kommer sjeton­gene dine i spill fra nivå fem, og blir blindet til du dukker opp. Ved avre­gist­re­ring får man refun­dert innkjøp om man har kjøpt seg inn direkte i Dublin. Om man har sete gjennom en av spon­so­rene må en even­tuell refu­sjon avklares med dem.

Hva skjer hvis jeg vinner en satel­litt til NM, men alle­rede er kjøpt inn eller har vunnet sete fra før?

  • Dersom du vinner en live­sate­litt i Dublin og alle­rede har kjøpt deg inn, vil du få refun­dert innkjøpet
  • Dersom du alle­rede har vunnet et sete hos en av spon­so­rene, vil du få utbe­talt sate­litt­pre­mien i kontanter
  • Dersom du vinner flere seter hos en eller flere av spon­so­rene må dette avklares med dem
  • Ta for sikker­hets skyld kontakt med sponsor hvis du har vunnet et sete og vil fort­sette å spille sate­litter