fbpx
Hjem / NM2017 / Norsk Pokerforbund legger press i kampen for å legalisere klubber og cashgames
President Sigurd Eskeland i Norsk Pokerforbund.

Norsk Pokerforbund legger press i kampen for å legalisere klubber og cashgames

Sigurd Eske­land tror det spilles legale cash­games i Norge innen fem år.

Den mange­årige presi­denten i Norsk Poker­for­bund ble i dag gjen­valgt ved akkla­ma­sjon på årsmøtet her i Dublin. Der rede­gjorde han for jobben forbundet gjør med å ytter­li­gere libe­ra­li­sere poker­lov­giv­ningen i Norge.

Norsk Pokerforbund ledet an

Eske­land og Norsk Poker­for­bund var en hoved­ar­ki­tekt i jobben mot det poli­tiske miljøet for over­hodet å tillate poker i Norge. Et første resultat kom etter forrige stor­tings­valg, da det ble åpnet for regio­nale og nasjo­nale mester­skap.

- I dialogen med det poli­tiske miljøet nå får vi aldri gode svar på hvorfor ikke poker­klubber kan være lovlige og drive i ordnede forhold. Noen hevder lega­li­se­ring av klubber er proble­ma­tisk med folk med spill­pro­blemer, men det er en argu­men­ta­sjon vi ikke forstår. Under­sø­kelser fra Univer­si­tetet i Bergen viser at nesten ingen oppgir poker som et problem i sitt spill­mønster, sier Eske­land og fort­setter:

- Slik det er i dag har man ingen mulighet til å beskytte eller fange opp de som måtte ha et spill­pro­blem. Med en lisens­ord­ning og lega­li­se­ring av klubber, få vi ting i ordnede forhold. Det vil kunne innføres taps­grenser og dess­uten gene­rere inntekter til velde­dige formål, og ikke minst kan poker­spil­lere få utøve hobbyen sin på lovlig måte!

Mot lisensiering i Sverige

På fredag – samme dag som NM i poker begynte i Dublin – ble det tatt et stort skritt i retning av å åpne for lisen­sie­ring av poker­klubber i Sverige. Svens­kenes store Spel­ut­red­ningen ble da presen­tert.
Det kan du lese mer om her.

Eske­land tror en lignende ordning til komme også i Norge, uavhengig av det poli­tiske fler­tallet etter høstens stor­tings­valg.

- En av Norsk Poker­for­bunds viktigste oppgaver er å jobbe for en ytter­li­gere oppmyk­ning av regel­verket. Vi må få et større tilbud for å få økt lønn­somhet for arrangør i for eksempel NM på norsk jord, og det har vi også meddelt Lotteri­til­synet i vår evalu­e­ring av NM på Garder­moen. Dess­uten jobber vi konti­nu­erlig for at klub­bene – som uansett er der og besøkes av svært mange – får drive legalt.

- Tror du vi spiller cash­games i Norge innen fem år?

- Ja, lyder det kontante svaret.

Du kan lese mer om årsmøtet i Norsk Poker­for­bund på deres hjem­me­sider.

Om Poker NM

x

Sjekk også

Bryn kenney

Bryn Kenney kritiserer Stephen Chidwick

Ameri­ka­neren omtaler britens syn i Triton Million som «sjok­ke­rende». I et intervju i septem­ber­ut­gaven av Card­Player snakker Bryn Kenney blant annet om statusen som tidenes mest­vin­nende poker­spiller og om turne­ringen ...