NM i gratispoker"/>
Hjem / NM2015 / Du er invitert til NM i gratispoker
Pål Skønberg Løvik, Susanne Cappelen, Sigurd Eskeland og Kjetil Flåthen er alle i styret i Norsk Pokerforbund.

Du er invitert til NM i gratispoker

Alle medlemmer i Norsk Poker­for­bund får et sete i free­roll-NM i februar.

Prosessen er i gang med å arran­gere et NM i poker – med innkjøp – på norsk jord.  Detal­jene er ikke klare ennå, men lenge før det braker løs, skal det som vanlig avholdes to norges­mes­ter­skap: Det første er free­roll-NM 18.–21. februar i Oslo (Post­hallen som i år), og så blir det ny NM-fest i Dublin uka før påske. Det kan du lese mer om her.

Nytt av året er at Norsk Poker­for­bund arran­gerer gratis-NM sammen med Frode Fagerli og man må være medlem i forbundet for å delta.

Forbundet har ledet an i jobben for å lega­li­sere spillet i Norge, og trenger beta­lende medlemmer for å påvirke myndig­he­tene til å sette regu­le­ringer som er i tråd med poker­spil­leres ønsker.

Oppsettet av NM i Norge kan bli noe helt annet enn vi ønsker om ikke spil­lerne selv blir hørt. Den jobben har Sigurd Eske­land, selv profe­sjo­nell spiller og leder i forbundet, ledet siden han ble valgt første gang i 2013.

-       Vi håper så mange som mulig alle­rede nå fornyer sitt medlems­skap for 2015. Medlems­skapet koster bare 249 kroner og gir deg sete i et NM. Det må vel være en bra pakke? fast­slår Eske­land.

Er du alle­rede medlem mottar du innen kort tid infor­ma­sjon om forny­else på e‑post/​sms. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn via hjem­me­siden deres Norskpo​ker​for​bund​.com.

Felix Step­hensen havnet på en sensa­sjo­nell andre­plass i året WSOP Main Event.

Nå raser poker­fe­beren i Norge, og NM-general Frode Fagerli håper på nye delta­ker­re­korder, både i Oslo og i Dublin.

- Det er en helt annen stem­ning nå og jeg merker et større trykk fra folk som har lyst å spille. Tidli­gere har ikke pågangen begynt før på vårparten, men nå er det alle­rede full fart i hotell­be­stil­lin­gene i Dublin. Jeg tipper også det blir fullt i gratis-NM, sier Fagerli, som håper poten­si­elle spon­sorer til gratis-NM kommer på banen.

- Med den inter­essen som er rundt poker nå, er det en fin anled­ning for bedrifter å ekspo­nere seg.

 

 

Om PokerNM

x

Sjekk også

Bryn kenney

Bryn Kenney kritiserer Stephen Chidwick

Ameri­ka­neren omtaler britens syn i Triton Million som «sjok­ke­rende». I et intervju i septem­ber­ut­gaven av Card­Player snakker Bryn Kenney blant annet om statusen som tidenes mest­vin­nende poker­spiller og om turne­ringen ...