NM Dublin Q&A"/>
Hjem / Blogger / Blogg: Jevakim / NM Dublin Q&A

NM Dublin Q&A

Nå er det bare uker igjen før NM braker løs. Eller slik føles det hvert­fall for min del. 

Litt fordi det er Free­roll NM på Post­hallen om 3 uker, og jeg stikker til Filip­pi­nene etter Free­roll NM på ferie i 2 uker. Så da føles tiden til NM Dublin som mye kortere enn de 7 ukene det egentlig er.. Uansett, så lenge vi har bikket over­stått NM Garder­moen, er vel den eneste snakk­isen rundt filten oftest om hvor­vidt folk skal eller ei til NM Dublin. Og med det følger det ofte spørsmål, ti tusenvis av spørsmål. Jeg får ganske mange spørsmål. Uten å greie så mye inn på at den store inter­netten finnes der ute, og at man som regel kan google seg frem til de fleste svar, så har jeg samlet opp de oftest stilte spørs­må­lene i en Q&A 🙂

Free­roll NM på Post­hallen?

Free­roll NM har blitt arran­gert i Norge siden 2012. FB-eventet hvor all info finnes heter: Norges­mes­ter­skapet i gratispoker. I tillegg kan man gå direkte inn på Poker​.no sine sider og bla ned til fanen Free­roll-NM – Påmel­ding. Det er bare å regist­rere og betale for medlem­skap i Norsk Poker­for­bund og melde seg på ønsket startdag 1a/​b 16/​17 februar. Link her: http://​mobile​.poker​.no/​f​r​e​e​r​o​l​l​.asp

Fore­løpig er det 128 påmeldte 1a og 441 påmeldte 1b. Fredagen vil bli full, og folk vil bli alter­nates. Utifra min erfa­ring i regg desken, har alle som har møtt opp på spil­ler­dagen fått plasser, dog siden fredagen er så populær, så har mange måtte vente som alter­nates. Alle som møter opp på tors­dagen vil jeg gjette at garan­tert får plass, kanskje fra start.

 

Vimenn Galla­tur­ne­ringen?

Galla­tur­ne­ringen har blitt et årlig event i poker­norge. De som er på Vimenn lista topp 50 i 2017 kan melde seg på til mail direkte til vimenn. Litt usikker på om den fristen er utløpt nå. Ellers arran­geres det flere konkur­ranser frem­over for å vinne plasser. Eller man kan bidra med premier. Dette er årets store sosiale event i Norge. Priser for beste spil­lere deles ut og det er egentlig bare en stor fest på Post­hallen. Selvom man ikke får plass i turne­ringen, så går den samtidig som dag 2 av Free­roll NM spilles. Hallen er åpen for alle. Det arran­geres gratis Sitn­goes for alle som er tilstede, med premier. Så det er bare å møte opp for ivrige poker­en­tu­si­aster som liker en fest.

Vimenn lista 2017: http://​vimenn​poker​.no/​d​e​n​-​k​o​m​p​l​e​t​t​e​-​v​i​-​m​e​n​n​-​l​i​s​t​a​-​2017

 

Fra fjor­årets Galla­tur­ne­ring. Foto: Geir Egholm

Jeg vil reise nå, men har enda ikke booket hotell, er det umulig å få plass på City­west?

Nei. Selvom det kanskje er stengt for reser­va­sjon online, så er det bare å søke opp City­west og ringe hotellet på dagtid (Tlf: +35314010500). Over telefon kan man fort­satt få tak i rom. Selvom de ikke har for alle nettene, er det bare å booke de som er åpne, og be hotellet sette dere opp på de dagene som åpner seg opp. Det pleier som regel åpne seg opp en del netter, da mange rom blir avbe­stilt, eller er holdt av til irish open, river­dance etc.

Finnes det noen andre bra alter­na­tiver utover City­west?

Vel ja, det bør det. Dublin er en stor by og hotellet ligger avsides utenfor sentrum. Veldig sjelden jeg faktisk har tatt turen inn til sentrum, men jeg vet det er flere som setter pris på å bo «off campus» og faktisk oppleve litt andre ting enn kun kort kort kort. Jeg har aldri bodd noen andre steder enn på City­west, så akkurat på dette området er jeg litt grønn.

Er det noe poeng å reise hvis man ikke skal spille main event? 

Mange synes main event er for dyrt å spille. Det fine med NM Dublin er at det er en 10 dager festival med en haug av turne­ringer utover bare de offi­si­elle NM-øvel­sene. Link til full sche­dule irish open og NM Dublin her.

Det går en daily 150€ deeps­tack turbo kl.20.00 hver dag, i tillegg til en bråte med andre turne­ringer i alle pris­klasser fra 150€ og oppover. Flere «main event» turne­ringer utover selve NM Main, blant annet Irish open 1150€ med siste stardag 1b torsdag 15/​3 og lateregg frem til dag 2 starter fredag 16/​3 kl.14.00 (tror jeg), JP Masters 500€ 2‑dagers turne­ring som starter fredag 16/​3 kl.16.00 og dag 2 lør 17/​3, Mini Irish open 250€ dag 1 søndag 18/​3 og dag 2 mandag 19/​3. Osv.. Sjekk link for full sche­dule.

Så det finnes mye annet å spille utover bare de offi­si­elle NM-øvel­sene og turne­ringer for alle lomme­bøker og nivåer av poker­skills. I tillegg går det CG hele døgnet. Virkelig, hele døgnet. For de som liker sånt.

Edit: https://​www​.poker​.no/​n​m​2​0​1​8​-​t​u​r​n​e​r​i​n​g​s​p​r​o​g​ram/ – Her ligger hele turne­rings­pro­grammet (kun leselig på pc) – kommet 3 stk 100€ på programmet (mandag, onsdag og fredag kveld)!

Hvordan er maten?

Vel, jeg bryr meg om slikt. Når man skal være fanget på et reservat i nesten 2 uker og det eneste jeg skal gjøre er å spille eller drikke 24/​7, så er det viktig med gode mulig­heter for tilgang på proviant. Det er en frokost­buffet som er åpen fra ca 07–11. Tilpasset poker­spil­leres døgn­rytme. Den er helt fin og inngår i romprisen.

I tillegg er det på dagtid mulighet for å kjøpe enkel lunsj i lobby­baren. På selve hotellet, mellom resep­sjonen og spille­lo­kalet er det en buffet­va­riant av en restau­rant som selger kjappe middager. Utenfor spille­lo­kalet er det flere food­trucks som er åpne sent. Og rusler man ut av hotellet og 5 min til høyre, så har du Lemon­grass, som er en abso­lutt helt grei asia­tisk restau­rant for litt finere dining. Her har jeg vel spist 99% av alle målti­dene mine utover frokosten i alle år.

Lemon­grass har også roomser­vice og leve­ring til poker­bordet! De har en liten bod i lobbyen ved spille­lo­kalet som tar imot bestil­ling av mat og leverer til ditt bordnr.

I tillegg er det en matbu­tikk i lands­byen. Rusler man ut av reser­vatet, ned til veien, til høyre. Og fun fact, det tar nøyaktig 7 min med kapp­gang, eller 10 min vanlig gange å gå til matbu­tikken. Hvordan kan jeg være så presis? Jo da,  resul­tatet av et dumt veddemål det ene året jeg stand­haftig disku­terte ved frokosten at det tok maks 5 min å gå til matbu­tikken. Jeg tapte vedde­målet 😉

Det finnes dog ingen kjøle­skap tilgjen­gelig på noen av hotell­rom­mene. Og ja, det er lov å ta med seg medbrakt ikke alko­hol­holdig drikke og snacks fra matbu­tikken inn i spille­lo­kalet. (Tror jeg..)

Finnes det mulig­heter for å trene?

Yes. For de sunne friske sjeler, så er det trenings­studio og svøm­me­bas­seng i et av byggene tilhø­rende City­west. Her er det også frisør­sa­long, negle­sjappe og massa­sje­mu­lig­heter. I tillegg er City­west et stort golfre­servat, for de som liker slikt.

Hvor mye penger bør jeg ta med?

Dette er et veldig indi­vi­duelt spørsmål. Jeg pleier å kjøpe meg inn i så mange øvelser som mulig på forhånd. Jeg spiller som regel kun NM-øvel­sene og en og annen JP Masters eller kose­turre på slutten av uka. Så for min del er det å kjøpe seg inn via diverse klienter en smart måte å fikse en del av cash­flowen som trengs. Grensen for hva du kan ta med er egentlig ikke så viktig, men tar du med mer enn 25k i cash ut av Norge må du fortolle cashen på Garder­moen. Det er en ATM på hotellet, men den kan gå tom.

Hvis du har planer om å være på City­west lenge, og som så mange av oss, lett kan bli revet med in the heat of the moment. Så kan det være smart å feks gi en del av budsjettet ditt til noen du stoler på som kan passe på cashen for deg. Det er kjedelig å brenne alt man har med dag 1. I tillegg er hotellet insane stort, så det kan være en fin buffer å legge igjen mye av cashen på rommet, slik at gåturen fra spille­lo­kalet tilbake til rommet for å hente refill, kanskje kjølner sinnet litt og man innser at det kan være smar­tere å legge seg og spille på nytt dagen etter istedet 😉

Hvordan kan de hjemme følge med på oppda­te­ringer og tv-sendinger fra NM

I de senere år har TV2 sendt det meste fra NM-uka. Jeg tror faktisk TV2 sports­ka­nalen sendte live alle­rede fra første øvelse, fixed limit, som i år begynner lørdag 17/​3 kl.14.00. Litt usikker om alt sendes på sports­ka­nalen i år, eller om noe er på sumo.

https://​www​.poker​.no/ – her legges det ut daglig nyhets­brev med info om alt som skjer i løpet av dagen, oppda­te­ringer på chipcounts og bord­trek­ninger for øvelser dag 2++

https://​live​.tv2​.no/ – Her pleier det å dukke opp en fane for Poker NM mens det pågår, også med oppda­te­ringer under­veis og bord­trek­ninger.

NM i Dublin Fantasy Draf­ting 2018 – Kan jeg bli med?

Ifjor var vel årets snakkis NM fantasy liga. Tobias Leknes og Martin Iversen sto for gjen­nom­fø­ringen. Søk opp gruppen på FBNM i Dublin Fantasy Draf­ting 2018

Dette er beskri­velsen:

Ser ut til at vi kjører på igjen mye mye av det samme opplegget som fra ifjor. Prisen blir 5000,- per lag, hvilke beta­lings­mu­lig­heter vi kjører ifjor er litt usik­kert, men forhå­pent­ligvis får vi til et par alter­na­tiver. Draften blir trolig 11.03. Åpner i år for minimum 15 lag, forhånds­på­mel­dingen vil starte 1. februar, så mer infor­ma­sjon kommer da. Hvis 15 lag eller færre er påmeldt 17. februar vil alle påmeldte lag ha garan­tert plass, hvis vi får flere lag vil ligaen kan muli­gens bli utvidet, men maksi­malt 18 lag vil få plass. Om det blir flere enn 18 plasser blir det lodd­trek­ning om plas­sene. Etter 17. februar vil reste­rende plasser fylles opp etter første mann til mølla-prin­sippet.

Kun åpne eventer (les: ikke ladies/​seniors) vil telle i år, men mer prak­tisk info om regler vil som sagt komme senere.

Når den offi­si­elle draften er gjort, vil listen over alle spil­lerne som er kjøpt bli offi­siell, og den er ofte grunn­laget mange side­drafter legger seg på for videre spill.

Hvilke klienter bør jeg kjøpe meg inn via?

I år er jeg litt usikker på hva de forskjel­lige klien­tene har som LL-betts for sine spil­lere. Last Longer betts for spil­lere som har kjøpt seg inn/​kvallet seg via klien­tene er ofte trekk­plas­teret for valg av klienter. Dog skal det sies at disse LL-bettsa ofte inne­bærer å nå FT i main eller andre øvelser, da det er tøff konkur­ranse om å nå lengst. Jeg har ennå ikke sett de offi­si­elle LL-bettsa til de forskjel­lige sidene for i år.

Andre ting å tenke på er at hvert betting­sel­skap som sponser NM har sin egen lounge. Mange er i NM for det sosiale og da er loun­gene fine plasser å henge på. Her får man goodie­bags, repre­sen­tanter fra selska­pene som hjelper deg med å regge og flere arran­gerer sosiale ting utover selve pokeren. Kan røpe at en av loun­gene har tappe­tårn, og hvem vet hva nykom­meren i år stiller med. Jeg er ihvert­fall spent, da mye av den sosiale tiden min tilbringes i loun­gene.

Hvordan kommer jeg meg fra flyplassen til hotellet?

De fleste tar taxi. Det fine er at flyv­nin­gene fra Norge til Dublin kommer i løpet av NM-uka til å flomme over av nord­menn som skal spille poker. Det er snakk om 1500–2000 personer som reiser over i forbin­delse med NM. Så du vil neppe være alene på et fly. Og entu­si­as­tiske poker­spil­lere på vei til NM, er ofte ganske enkle å spotte. Så sjan­sene burde være store for at man kan huke tak i noen man kan dele taxi med. Jeg tror en taxi koster 35–40€ fra flyplassen til City­west. Dette er kanskje noe jeg burde ha husket, men jeg glemmer alltid hvor lang tid det tar og nøyaktig sum. Men det er innafor å ta taxi.

 

Og til sist et par prak­tiske reise­tips: 

Siden det er i Dublin, så må man ha adapter. Da de fleste har en million devices som skal lade i løpet av natten, så trenger man bare 1 adapter og 1 skjøte­led­ning for å dekke det behovet.

I tillegg koster det litt å drikke alkohol i løpet av turen. Det er ingen tvil om at det blir mange tunge dagen derpå. Jeg pleier å ta med et par flasker med litt ekstra brennevin til å ha på lur på rommet. Så når alt går galt og man ryker ut av alt, så er det perfekt å stikke på rommet og ta seg en trøste­jæger med noen venner.

Utover dette kan jeg ikke komme på så mye mer. Det viktigste er at man koser seg på tur og så får disse tøflene og poka­lene komme hvis de kommer 😉

I år blir mitt 12 år med NM i utlandet. Hvem vet, kanskje alle gode ting er 12 forsøk.

For de som vil er det bare å følge med på snapchat:

Vi spilles!

 

Om Ylva Thorsrud

x

Sjekk også

Sam Trickett

- En av de mest interessante pokerhendene jeg har sett

Tre av verdens beste spil­lere viste sitt høye nivå i samme hånd. Stephen Chid­wick, Bryn Kenney og Sam Trickett var involvert i en fasci­ne­rende hånd under Triton Super High Roller ...