fbpx
Hjem / Nyheter / Nordisk mesterskap til København
Det nordiske mesterskapet i poker skal spilles på Casino Copenhagen i år.

Nordisk mesterskap til København

Fjor­årets stor­sat­sing Nordic Poker Champion­ship kommer tilbake denne høsten med seks turne­ringer på fem dager. Den store forand­ringen er at det nordiske mester­skapet er flyttet fra Praha i Tsjekkia til Køben­havn i Danmark.

Dermed kommer det nordiske mester­skapet faktisk hjem til norden. Fjor­årets turne­ringer i Praha var godt gjen­nom­førte og popu­lære blant spil­lerne. Nå blir de tilgjen­ge­lige for flere, og denne serien kan endelig få den oppmerk­som­heten den fortjener fra de nordiske spil­lerne.

Fjor­årets hoved­tur­ne­ring fikk nesten 400 innkjøp. Den ble en stor suksess sett med norske øyne. Med seier til Jon Kyte foran Nicolai Vore­land, og ytter­li­gere tre nord­menn blant de ti beste er det vans­kelig å be om mer. Nå som turne­ringen skal spilles i Danmark må vi regne med tøffere motstand fra den kanten. Én spiller på finale­bordet i fjor er neppe noe dans­kene er fornøyd med.

Lavere innkjøp

En annen bety­delig forand­ring fra fjor­året er innkjøpet i Main Event. I fjor kostet det €2200 å delta, men i år er prisen senket til 11 000 danske kroner. Dette tilsvarer omtrent €1500, noe som bør passe bedre for mange av hobby­spil­lerne der ute. Turne­ringen har som i fjor to start­dager, og det er tillatt med én re-entry per startdag.

Det nordiske mester­skapet vil også i år ha flere turne­ringer. I løpet av de fem dagene denne lille festi­valen varer skal hele seks turne­ringer spilles, hvorav to er titte­løvelser. Det åpner onsdag 28. november med det nordiske mester­skapet i Pot Limit Omaha, samt en satel­litt til Main Event som begynner dagen etter.

Den etter­hvert så tradi­sjons­rike turne­ringen ViMenn Open er også en del av programmet, og vil helt sikkert bidra til å trekke mange nord­menn til den danske hoved­staden denne første advents­helgen. Innkjøpet i ViMenn Open vil være 2200 danske kroner.

Søndag 2. desember er finale­dagen hvor det skal kåres en vinner i både ViMenn Open og det nordiske mester­skapet. I tillegg rundes festi­valen av med en NLHE Turbo til 1650 danske kroner. Det er med andre ord et variert og hyggelig program som kan passe for de fleste lomme­bøker.

Norsk Triple Crown

I forkant av fjor­årets nordiske mester­skap var det flere som snakket om den norske Triple Crown-tittelen. Ettersom vi alle­rede har to norges­mes­ter­skap blir det nordiske mester­skapet den natur­lige tredje grenen i en slik kåring. Få har klart å vinne titler i begge norges­mes­ter­ska­pene, og ingen har fore­løpig sikret seg både NM-tittel og nordisk tittel. Slike utmer­kelser skal henge høyt, og det blir spen­nende å se om delta­ker­an­tallet i år gir det nordiske mester­skapet statusen det trenger for å etab­lere seg som en verdig trippel sammen med de to norges­mes­ter­ska­pene.

De tre mester­ska­pene er fint fordelt på kalen­deren. Det første norges­mes­ter­skapet spilles som alltid i Dublin uken før påske. I 2019 er datoene 6. – 14. april. Deretter følger norges­mes­ter­skapet i Norge på sensom­meren, før det nordiske mester­skapet runder av med sine turne­ringer mot slutten av året. Spe på med norges­mes­ter­skapet online tidlig på nyåret, så begynner kalen­deren å fylle seg opp.

Mer info kommer senere

Det er enda litt for tidlig å si noe om even­tu­elle garan­terte premie­potter og satel­litter til turne­rin­gene i det nordiske mester­skapet. Fjor­årets Main Event garan­terte en million euro i premier, og skulle det samme skje i år bør nordiske poker­spil­lere kjenne sin besø­kel­sestid. Sjelden har vi fått servert så god verdi i både hoved­tur­ne­ring såvel som satel­lit­tene til denne som vi så i fjor høst.

Arran­gøren party­poker har lovet mer infor­ma­sjon om både satel­litter og garan­tier innen kort tid. Enn så lenge får vi nøye oss med turne­rings­pro­grammet og datoene. Det er bare å booke hotell og reise, enten du velger å kjøre bil, ta båten eller fly til den danske hoved­staden.

Her ser du det komplette turne­rings­pro­grammet for det nordiske mester­skapet 2018:

Om Jørgen Hansen

x

Sjekk også

Sam Trickett

- En av de mest interessante pokerhendene jeg har sett

Tre av verdens beste spil­lere viste sitt høye nivå i samme hånd. Stephen Chid­wick, Bryn Kenney og Sam Trickett var involvert i en fasci­ne­rende hånd under Triton Super High Roller ...