fbpx
Hjem / Nyheter / Dette jobber pokerforbundet med nå
President Sigurd Eskeland i Norsk Pokerforbund.

Dette jobber pokerforbundet med nå

Poker​.no har tatt en prat med presi­dent Sigurd Eske­land i Norsk Poker­for­bund om hva forbundet gjør utenom norges­mes­ter­ska­pene.

Vi ser naturlig nok mest til Norsk Poker­for­bund under norges­mes­ter­ska­pene. Forbundet jobber selv­føl­gelig ikke bare under mester­ska­pene, men også mellom dem.

Presi­dent Sigurd Eske­land er som oftest synlig når debatten om lega­li­se­ring dukker opp i mediene. Selv når debatten ikke er synlig i mediene, er det nettopp dette temaet som opptar ham.

- Vi jobber jo som alltid mot lega­li­se­ring av poker i Norge på alle fronter. Dette er en lang­siktig prosess, men vi håper og tror det snart vil komme nye endringer i riktig retning, sier Sigurd Eske­land til Poker​.no.

Han ønsker imid­lertid ikke å utdype dette på det nåvæ­rende tids­punktet.

Et viktig argu­ment for lega­li­se­ring er den store poker­in­ter­essen i befolk­ningen, som vi får demon­strert år etter år når 1–2000 nord­menn reiser til Garder­moen, Stokke eller Dublin for å spille norges­mes­ter­skap.

Nå har norsk poker hatt todelt norges­mes­ter­skap i fire år, etter at det i rundt ti år kun ble arran­gert uten­lands. Eske­land er godt fornøyd med den nåvæ­rende ordningen, med en turne­rings­serie uten­lands rundt påske­tider og innen­lands på sensom­meren.

- Jeg synes det fungerer fint med to NM. Arran­ge­men­tene utfyller hver­andre bra, og det er en fryd å få anled­ning til å treffe og konkur­rere med norske poker­venner enten det er i Dublin eller på Stokke! konsta­terer poker­pre­si­denten.

Forbundet jobber for tiden også med det tredje store arran­ge­mentet i norsk poker, nemlig gratis-NM. Dette er ifølge Eske­land også den viktigste arenaen for å rekrut­tere medlemmer til poker­for­bundet.

- Vi er i gang med forbe­re­del­sene i Free­roll-NM, som arran­geres sammen med Frode Fagerli og Poker Events. En av de største utford­rin­gene ved et slikt arran­ge­ment er å få tak i premier, så hvis det finnes folk der ute som kan tenke seg å bidra med dette, så ta gjerne kontakt med meg! smiler Eske­land.

Om PokerNM

x

Sjekk også

De beste pokerspillerne i NM-historien: Heads up-rangering

Morten Klein er utvil­somt en av de norske poker­spil­lerne som har hatt størst suksess i sin sivile karriere. Han er også blant de som har gjort det best i poker-NM ...