fbpx
Hjem / Nyheter / Her er lagoppstillingen i tidenes dyreste pokerturnering
Triton-ambassadør Tom Dwan. Foto: Triton-Series.com

Her er lagoppstillingen i tidenes dyreste pokerturnering

Det koster 10,8 millioner kroner å spille velde­dig­hets­tur­ne­ringen i London i august.

Én million pund. Det er buy-in i Triton Super High Roller Series London, som spilles i den store ball­salen på Hilton fra 31. juli til 8. august.

Det beste for oss nord­menn, er at dette spek­ta­ku­lære eventet blir sendt på TV 2 Sumo, etter at medar­rangør party­po­ker­LIVE fikk i stand en avtale med den norske TV-kanalen.

Sete­trek­ningen blir fore­tatt kvelden før turne­ringen begynner. Det er alle­rede klart at flere av poke­rens største stjerner skal delta. De har alle­rede betalt et ikke-refun­der­bart depo­situm på en halv million kroner for å sikre seg plass.

Du har sann­syn­ligvis alle­rede gjettet at Tom Dwan skal spille. Det er korrekt. Jason Koon er også påmeldt. Han er som en veteran å regne i slike sammen­henger. Ameri­ka­neren vant Short Deck-laget I Tritun Super High Rolles Series Jeju i mars og dro inn 2,8 millioner dollar der.

Rui Cao er heller ingen nykommer i Triton-serien. Fransk­mannen vant Main Event i Triton Monte­negro i mai, noe som resul­terte i en pris­ut­be­ta­ling på 3,35 millioner dollar.

Bryn Kenney og David Peters, som har vunnet ett armbånd hver i World Series of Poker, er påmeldt. Det er også Daniel Cates, Mikita Badziakouski, Timofej Kuznetsov og Sam Trickett.

I turne­ringer hvor innkjøpet er så høyt, finner man selv­sagt også plass til rike forret­nings­folk. I Triton Super High Roller London er det faktisk forret­nings­fol­kene som får invi­ta­sjon først og deretter kan invi­tere én poker­profil med seg.

Party­poker-toppen Rob Yong har invi­tert Tricket, mens Poker Central-grunn­leg­geren Cary Katz sørget for plass til Kenney. Tom Dwans kobling er Paul Phua fra Malaysia.

De øvrige busi­ness­del­ta­gerne er Richard Yong, Stanley Choi, Wai Kin Yong, den tidli­gere kasi­not­opp­le­deren Bobby Baldwin, Liang Yu, Ivan Leow, video­kjen­disen Rick Salomon og Sun Yaqi.

Wai Kin Yong kunne like gjerne ha gått innunder poker­kvoten. Han har hentet hjem over 3,5 millioner dollar i Triton-serien siden 2016.

Dette er altså den fore­lø­pige lagopp­stil­lingen. Flere navn kommer inn før vi er fremme ved 31. juli.

Spil­lerne starter med én million i sjetonger, med 1500–3000 i blinder og 60 minutter lange nivåer. Det er altså ekstremt bra spillerom i denne turne­ringen. Det er ingen re-entry.

Om PokerNM

x

Sjekk også

Bryn kenney

Bryn Kenney kritiserer Stephen Chidwick

Ameri­ka­neren omtaler britens syn i Triton Million som «sjok­ke­rende». I et intervju i septem­ber­ut­gaven av Card­Player snakker Bryn Kenney blant annet om statusen som tidenes mest­vin­nende poker­spiller og om turne­ringen ...