fbpx
Hjem / Nyheter / Stopper all loggføring av resultater i cashlag på nett
Phil Ivey var i mange år den aller største pokerstjernen internasjonalt. Statistikken fra highstakesdb.com viser et overskudd på mer enn 19 millioner dollar fra spillet hos Full Tilt. Han tjente i snitt over 60 dollar per pott han spilte i klienten.

Stopper all loggføring av resultater i cashlag på nett

Både idretts­kjen­diser og folk som taper litt for mye i nett­poker kan senke skuld­rene et hakk. Nå blir det ikke lenger resul­tater fra cash­games i nett­po­ker­kli­enter logg­ført og gjort søkbare.

High​sta​kesdb​.com har i over ett tiår fått med seg hver eneste hånd som er spilt online på Full Tilt og Poker­stars i high­stakes cash­games.  Og det er i hovedsak de klien­tene som frem til nå har vært åsted for noen av poker­sla­gene med de aller største pengene involvert. Frem til The Black Friday i 2011 – kjent som «den mørkeste dagen i poke­rens historie» – fore­gikk så og si alt av high­stakes action på Full Tilt. Etter at den klienten ble stengt gjen­oppsto mange av lagene på Poker­stars. Men nå som også de blir færre, stopper også logg­fø­ringen av resul­ta­tene.

Derfor slutter de

Mandag morgen publi­serte high​sta​kesdb​.com en begrun­nelse på hvorfor de midler­tidig stopper over­vå­kingen av penge­strøm­mene i nett­po­keren. Der heter det at to viktige beslut­ninger hos gigan­tene Poker­stars og Party­poker stopper dem. Poker­stars skapte opprør i egne rekker da de skrotet VIP-program­mene Super­Nova og Super­N­o­vaE­lite. De fratok sine beste kunder en rekke fordeler og fikk boikott og harde angrep i inter­na­sjonal poker­presse i retur. Så mye som halv­parten av action på de høyeste kursene ble borte. Det åpnet for Party­poker som en ny gigan­tisk aktør i dette markedet.

Party­poker har tatt en beslut­ning om ikke å dele data fra sine pokerlag for å beskytte sine spil­lere. Dermed svinner grunn­laget for higs​ta​kesdb​.com sin innsam­ling av hendelser.

Nett­stedet presi­serer at track­ingen av resul­tater er midler­tidig. Det er tatt initiativ for å gjen­skape en arena for high­stakes-action på andre klienter. Da vil man vurdere å gjen­oppta prak­sisen.

Norske stjerner

Over­vå­kingen av nett­po­keren var en gull­gruve for media også her hjemme. Petter Northug er blant dem som har slått godt fra seg både live og i nett­poker. Han spilte en periode på kurser (fra $25-$50 og oppover) som ble plukket opp av high​sta​kesdb​.com og senere omtalt av aviser. Media hadde ofte en negativ innfalls­vinkel til Nort­hugs inter­esse for poker, men det var også eksempler på saker der man på en objektiv måte forsøkte å forklare noe av inter­essen hans.

Sånn som denne om Petter Northug og Phil Ivey i Dagbla­dets papir­ut­gave:

Dagbladet var i Riga under NM i 2011 og laget denne saken om Petter Northug og Phil Ivey.

 

Norge har hatt og har flere profiler som ypper seg i de aller dyreste poker­la­gene online. Nylig kom både Andreas «Skjervøy» Torbergsen og «Odd_​Oddsen» på det samme finale­bordet i WCOOP PLO Main Event (aner­kjent som VM i nett­poker). De to har begge bygd kraf­tige bank­ruller gjennom innsatser high­stakes gjennom flere år.

De som har tjent mest i nettpoker 

Phil Ivey tar ferie på toppen av listen over de som har tjent mest penger på nett­poker mens denne settes på hold. Han hadde en ekstrem profitt hos Full Tilt poker frem til nedsteng­ningen i 2011. Ivey var selv medeier i den svært popu­lære poker­kli­enten. Han skal ha fått utbe­talt 950 000 dollar månedlig for marke­ting­ret­tig­heter knyttet til navnet hans. På toppen av dette hadde han 19,2 millioner dollar i gevinster fra cash­la­gene hos Full Tilt. Det er over 170 millioner kroner etter dagens kurs.

Årene etter Full Tilt-even­tyret har bydd på litt andre utford­ringer for super­stjernen, noe du kan lese mer om i denne artik­kelen. Han sluttet seg til det virtu­elle feltet under navnet Raise­Once hos Poker­stars, men hadde ikke like lenger like god kontroll på pottene. Fra desember 2011 til oktober 2015 – som er det siste logg­førte resul­tatet på siten – har han kun margi­nale peri­oder med pluss­re­sul­tater. Samlet bokfører Ivey et tap på nesten 2,5 millioner dollar i peri­oden.

Phil Iveys stati­stikk hos Poker­stars er helt anner­ledes enn den han hadde hos Full Tilt.

Patrick Anto­nius og Dan «Jung­leman» Cates følger på plas­sene bak Ivey. De hadde et over­skudd på henholdsvis 11,3 millioner og 10,2 mill­lioner dollar hos Full Tilt.  Hele listen kan du se her.

 

 

Om Poker NM

x

Sjekk også

Rangering: De beste Fixed Limit-spillerne i NM-historien

De beste Fixed Limit-spil­lerne i NM-histo­rien er en samling spil­lere som har levert år ut og år inn. Hvert år er det nye spil­lere som står frem i poker-NM og ...