USA framover"/>
Hjem / Nyheter / Phil Ivey spiller neppe mye i USA framover
Phil Ivey og Kelly Sun på vei ut av retten. Foto: YouTube.

Phil Ivey spiller neppe mye i USA framover

Nå legger to andre poker­spil­lere også krav på pengene som Phil Ivey vant i årets World Series of Poker.

Phil Ivey ble nummer åtte i en turne­ring under årets World Series of Poker (WSOP) og dro inn 124.410 kroner på den innsatsen. Dette tilsvarer 1,1 millioner kroner.

Pengene ble imid­lertid konfis­kert.

Ameri­kanske myndig­heter la beslag på gevinsten til Phil Ivey, fordi han i retten ble dømt til å betale et kasino i Atlantic City over ti millioner dollar etter at han sammen med Kelly Cheng Yin Sun vant 9,6 millioner dollar i baccarat hos Borgata i 2012.

Borgata anklaget duoen for å bruke en teknikk som kalles «kant-sorte­ring», hvor man ser at møns­teret i hjør­nene på enkelte kort ikke er helt iden­tiske som de andre i stokken.

Noen vil kalle dette å bare utnytte tilgjen­gelig infor­ma­sjon, men Borgata kaller det juks og retten støttet kasi­noets konklu­sjon.

Penge­pre­mien i WSOP ble derfor konfis­kert fordi Ivey skylder Borgata rundt 90 millioner kroner.

Les også: Million­kuppet til Ivey og Sun blir film

Denne situa­sjonen er kompli­sert nok, men nå viser det seg at den er enda mer kompli­sert.

Dan «Jung­leman» Cates og Illya Trin­cher hevder nemlig at de også har krav på en del av Iveys gevinst. De to staket angi­velig Ivey i turne­ringen, som var $50.000 Poker Players Champion­ship-eventet i WSOP, etter at partene avtalte å dele en even­tuell gevinst.

De to back­erne skulle etter avtalen få tilbake sine 50.000 dollar og i tillegg halv­parten av over­skuddet på 74.410 dollar. Cates og Trin­cher mener altså at de har krav på 87.205 dollar av de 124.410 dolla­rene som Ivey vant.

Cates og Trin­cher har nå gått rettens vei for å få pengene sine, med henvis­ning til en lov i delstaten Nevada som tillater staking av denne typen. Ettersom en føderal domstol i New Jersey alle­rede i februar ga Borgata tilla­telse til å kreve inn Iveys midler gjennom andre kasi­noer i USA, er det en god sjanse for at kravet til Cates og Trin­cher blir avvist, ifølge Card​player​.com.

Nett­stedet skriver også at Phil Ivey neppe blir et vanlig syn rundt poker­bor­dene i USA fram­over. Mens han sjelden spilte utenfor USA før retts­tvisten med Borgata, har han ikke deltatt i mange eventer i USA etterpå.

Les også: Den tragiske sommeren til mannen som blottet seg under WSOP

Om PokerNM

x

Sjekk også

De beste pokerspillerne i NM-historien: Heads up-rangering

Morten Klein er utvil­somt en av de norske poker­spil­lerne som har hatt størst suksess i sin sivile karriere. Han er også blant de som har gjort det best i poker-NM ...