fbpx
Hjem / Blogger / Blogg: Oskar Wedde / Posisjonsspill del 3 – Turn og river

Posisjonsspill del 3 – Turn og river

Nå som poker NM nærmer seg på norsk jord så tenkte jeg å komme med del tre av posi­sjons­spill-tips. Før vi setter i gang så tenkte jeg bare å nevne «Let’s Go Poker» som er startet opp av Fiona Sand og Jon Kris­tian Kyte. Dette er en Face­book gruppe for alle som liker å kombi­nere poker med reising, og de vil ha mye gode tilbud og satel­litter mot arran­ge­menter rundt om i verden. Abso­lutt verdt å sjekke ut hvis du er poker­in­ter­es­sert 🙂 Link til gruppa ligger her. Jeg kommer også til å streame flere av disse satel­lit­tene. Det vil være gjeve give­aways og konkur­ranser under stre­amen, så følg med!

Så over til selve grunnen til innlegget; posi­sjons­spill på turn og river. Hvis du ikke alle­rede har lest mine tidli­gere innlegg om posi­sjons­spill før flop og på flop, så anbe­faler jeg å lese disse først. De kan du finne her og her. I dette innlegget vil det hoved­sa­kelig handle om å fort­sette hånda vindere fra flopp, og å se hvordan spillet utvikler seg videre på turn og river. Kommer også til å snakke litt om å kontrol­lere potten til et beha­gelig nivå, og å unngå nybe­gyn­ner­feil.

I første omgang så er det alltid viktig å huske hva s0m har skjedd tidli­gere. referer da til hva jeg har skrevet i forrige innlegg.

  • Fort­satte personen som raiset før floppen å by?
  • Hvilken posi­sjon sitter jeg i?
  • Er det noen andre som har bydd? I så fall fra hvilken posi­sjon, og hva kan de ha truffet på denne floppen?

 

TURN

 

Men det aller viktigste du må tenke på når noen blir med videre til turn;

  • Har du fort­satt den beste hånda?
  • Er det mye drag på bordet/​fylte turn et drag?
  • Hvordan hånd­terte den/​de gjen­væ­rende spil­lerne floppen?
  • Hva tror du motstan­deren kan ha på dette bordet?

Den aller siste er den mest essen­si­elle, for denne sier noe om hva du selv burde gjøre på turn. La oss gi et par eksempler.

Eks 1:

Du har AJo i cutoff og raiset til 500 pre. Big er 200 og det er rela­tivt tidlig i en turne­ring og hele bordet sitter ca med starts­tack som var 30 000. Store­blind syner deg.

På bordet kommer 4s 5s Jh

Du har selv ingen spar. Han checker og du byr 650. Han caller. Turn er Qh. Han checker igjen. Hva gjør du? Jo du går selv­føl­gelig for mer verdi og byr igjen. Store­blind har ikke vist noe initiativ og er mest sann­synlig på et drag eller har et dårlig par fra flop. Sann­syn­lig­heten for at han har en bedre hånd enn deg er nå veldig liten, men du kan heller ikke checke tilbake på turn og la han treffe draget sitt eller to par. Og det er akkurat her mange gjør en veldig stor feil. Å checke tilbake her er som å skyte seg selv i foten. Har han et drag eller et lite par, så kan det hende han syner uansett på turn. Treffer han på river da så er du bare uheldig, men hvis du checker og han treffer på river så har du bare deg selv å skylde. For det var du som ikke bydde på turn når du fort­satt hadde den beste hånda.
Her kommer kanskje det viktigste jeg kommer til å skrive i løpet av hele dette innlegget;

Alltid by når du tror du har den beste hånda. 

 

Gjør du ikke dette så vil du mye, og da mener jeg MYE, oftere bli dratt ut. Folk snakker ofte om at de ble bad beata på river fordi motstan­deren var heldig og traff på det siste kortet. Det mange ikke tenker på er at de faktisk lot motstan­deren treffe dette kortet. Enten så checket du turn når du fort­satt hadde beste hånda, eller så bydde du så lite at han fikk den oddsen han trengte for å syne. By alltid for verdi, men aldri så lite at han for lett blir med. Det jeg mener med dette er at hvis du er 90% sikker på at du har den beste hånda på turn, så ikke by 250 i en pott på 1200 for å bare få han med. By heller 40%-60% av potten. Hvis han da syner og treffer river, så var det feilt spill av han, siden han ikke egentlig fikk den rette oddsen til å bli med. De fleste gangene vil han bomme, og du vil ta ned en større pott.

 

La oss nå putte oss i motsatt situa­sjon. La oss si at det er du som er på et drag, eller har mellompar på bordet. Da ønsker du alltid å hold potten så liten som mulig på turn med mindre du treffer. sitter du i posi­sjon så check gjerne tilbake når han checker i håp om at du treffer river. Sitter du ikke i posi­sjon sa kan du finne på å være litt sleip og by en form for «blockerbud». Det vil si at du byr veldig lite i forhold til potten. La oss ta samme eksempel som i sta. Du byr 250 i en pott på 1200. Dette vil forvirre motstan­deren og det kan til og med hende at han bare syner med topp par. Grunnen til at man gjør dette er fordi hvis du checker, så vil han mest sann­synlig by noe rundt 500–800, og det vil bli dyrere for deg å se river. Nå slapp du unna med å betale 250 på turn, og du har i tillegg gjort motstan­deren usikker og tatt over byingen.

 

RIVER

 

Når river faller så bør du egentlig alle­rede ha et tydelig bilde av om motstan­deren er sterk eller ikke. Har han checket hele veien så er han åpen­bart ikke sterk, og har han bydd hele veien så har han helt klart et eller annet på bordet. Her må du ta en avgjø­relse på om du skal by ut eller checke. Dette basert på hva som kommer på river og hvordan motstan­deren har spilt.

Det er to grunner til å by på river;

  1. For å få verdi for den beste hånda
  2. For å få motstan­deren til å kaste den beste hånda

Kommer det et helt ubety­delig kort på river så gjelder det å by for verdi hvis du tror du har vært foran hele veien. Her er kluet å by slik at du tror motstan­deren kan syne deg med et dårli­gere par. Noen liker å by ca. 20–40% av potten, mens andre liker å få det til å se ut som en bløff og by 70–80%. Personlig liker jeg begge deler. Det kommer veldig an på hva slags person som sitter på andre siden. Har du ikke en veldig sterk hånd så anbe­faler jeg å gå for den klas­siske check-callen. Dette betyr å checke for så å calle hvis han byr. Dette er igjen for å kontrol­lere potten til å bli lavere. Byr du ut med en dårlig hånd og han raiser deg på river, så er det ekstremt vans­kelig å syne han og du kan fort bli bløffet bort selv om du hadde den beste hånda.

Dette gjelder også hvis du sitter sist og han har checket til deg. Er du da usikker på om du har den beste hånda eller hva slags hånd han kan ha som du kan få verdi av, så check tilbake. Det er ikke noe vits å surre seg inn i noe da og even­tuelt tape mer chips enn nødvendig. Det er heller ingen vits i å bestemme seg for å plut­selig bløffe river hvis du ender opp uten noe som helst på river og det er checket til deg. Gode spil­lere checker gjerne på river for å syne et even­tuelt bud, og vil gjen­nom­skue deg hvis du plut­selig kommer med en desperat bløff nå. Når man skal bløffe så handler det om å bygge en god historie, men dette kommer videre i et senere innlegg.

Ser nå at dette ble veldig mye infor­ma­sjon, og veldig frem og tilbake, men håper det ga noe hjelp 🙂
Det kommer til å bli et par innlegg nå frem­over. Det er jo tross alt snart NM på norsk jord, og da må man jo blogge litt ekstra 😉

Oskar ut!

 

 

 

 

 

Om Oskar Wedde

x

Sjekk også

Rangering: De beste Fixed Limit-spillerne i NM-historien

De beste Fixed Limit-spil­lerne i NM-histo­rien er en samling spil­lere som har levert år ut og år inn. Hvert år er det nye spil­lere som står frem i poker-NM og ...