fbpx
Hjem / Blogger / Blogg: Oskar Wedde / Posisjonsspill i poker del 2 – Etter flop

Posisjonsspill i poker del 2 – Etter flop

 

For en stund siden skrev jeg et innlegg om hvordan man best mulig burde hånd­tere posi­sjons­spill før floppen. Tenkte nå å ta opp den tråden igjen og skrive litt om hva som skjer videre når floppen er lagt. Her er det fire viktige faktorer som spiller inn. Hvem som raiset før flop, hvem som callet, hvem som even­tuelt re-raiset, men viktigst av alt; hvilken posi­sjon gjorde de det fra? Alt dette er med på å avgjøre hva «range» (hvilke type kort de kan ha på hånda) som spil­lerne har.

La oss putte dette i en sammen­heng. Det er en helt vanlig turne­ring. Blinder er på 100/​200 og du har 30 000. UTG +1 raiser til 500. Du titter ned på JQ suited i spar (knekt-dame) i hijack (to til høyre for dealer button). Du caller. Big blind caller også. Flop er 55J uten spar, men med to hjerter. Big blind checker. UTG + 1 byr halv pot som er 800. Du caller. Big blind raiser til 2800. UTG +1 raiser til 6000. Hva gjør du?

Riktig svar er helt klart å kaste. Men hvorfor det? Du har jo topp par.

La oss analy­sere dette.

For det første så starter hånden med at en person raiser i en veldig tidlig posi­sjon. Dette er alle­rede en varsel­lampe om at denne personen har en sterk hånd. I tillegg får store­blind en veldig god pris til å være med å se en flop. Dette kan med andre ord si at denne personen ikke nødven­digvis har en så alt for god hånd.
Videre til floppen så checker store­blind. Dette skjer i 99% av tilfel­lene hvor man spiller med tre eller flere spil­lere. Det er ekstremt sjel­dent at den som er først ut kommer til å by noe, for denne personen har ingen infor­ma­sjon om de andre traff noe på floppen. Dette er jo den desi­dert verste posi­sjonen å ha etter flop. UTG + 1 byr videre halv pot. Dette er også ganske stan­dard. Han raiset pre flop og repre­sen­terer nå fort­satt den ster­keste hånden av de tre spil­lerne.
Du har nå to valg. Du kan enten calle eller raise. For min del så lener jeg meg mer mot å calle her. Ved å raise så får du sjel­dent med deg noen dårli­gere hånd, og du mister sjansen til å la de andre bløffe. Det kan argu­men­teres at du kan få verdi fra et flush­edrag eller muli­gens to over­kort til floppen, men et flush­edrag vil uansett calle, og to over­kort er du uansett langt foran. Her gjelder det å kontrol­lere potten til et beha­gelig nivå, og heller even­tuelt raise på turn hvis det kommer et ufarlig kort der. Du har hittil heller ingen info på hva store­blind kan ha. Videre raiser store­blind til 2800. Dette er aldri en bløff. Han har nå enten en J som ønsker å finne ut hvor han er, et flush­edrag som vil «semi bløffe», eller det som er mest sann­synlig; en femmer på hånda. UTG +1 raiser så til 6000. Du vet at denne spil­leren alle­rede mest sann­synlig hadde en god hånd siden han raiset før flop, og får nå bekreftet at denne hånden enten traff bra på flop, eller at den alle­rede var god før flop (et stort par på hånda). Så nå sitter du igjen med infor­ma­sjonen om at store­blind mest sann­synlig har en femmer eller et sterkt flush­edrag. UTG +1 har nok heller ikke noe dårli­gere enn AJ, AK suit i hjerter eller det som er mes sann­synlig; QQ, KK, AA, eller til og med JJ. Du er uansett langt bak i hvert fall en av dem og må kaste.

Store­blind går all in, og UTG +1 caller. Store­blind har 57 suit i spar, og UTG +1 Har AA med hjerter ess. Du var langt bak begge to.

Nå er det veldig sjel­dent at akkurat dette skjer, men det handler om å lese situa­sjoner riktig for å unngå situa­sjoner hvor du putter mye mer i potten enn hva du er komfor­tabel med. Samtidig som det handler om å lese motstan­deren godt nok til å få verdi for hendene hvor du regner med at du er foran. Men dette kommer det mer om i neste innlegg når jeg kommer til å snakke om posi­sjons­spill på turn og river.

Når jeg selv spiller så har jeg alltid tre viktige ting jeg er oppmerksom på.

  1. Fort­setter personen som raiset før floppen å by?
  2. Hvilken posi­sjon sitter jeg i?
  3. Er det noen andre som byr? I så fall fra hvilken posi­sjon, og hva kan de ha truffet på denne floppen?

Dette er selv­føl­gelig kun flopper som jeg har truffet noe på.

 

Å stjele en pot på flop

Virker alle null inter­es­sert i floppen og jeg sitter i posi­sjon så er det ofte lurt å prøve og «stjele» potten ved å legge inn et bud. Dette gjør man for å se om noen faktisk traff noe, og for å skaffe seg infor­ma­sjon. Viktig! Ikke prøv å stjele potten med mindre du har noe som er verdt å treffe på turn eller river. Med dette så mener jeg at du burde ha to over­kort, et hull­drag til straight, et par på hånden, eller even­tuelt to suita kort som kan treffe «back­door» flush og straight (at du mangler to kort til en straight eller flush). Hvis ingen traff noe så vil ingen calle, og du fikk potten billig uten å nødven­digvis ha noe. Hvis noen caller så bør du revur­dere situa­sjonen. Var det flere som callet? Da burde du nok gi deg med mindre turn gir deg flere mulig­heter eller en god hånd. Var det bare en? Kan det hende han caller med et drag? Se an turn og gjør kanskje hånden om til en bløff hvis det kommer et helt uvesentlig kort på turn.
Når man prøver å stjele potten så ønsker man gjerne å by slik at over­kort eller hull­drag ikke blir fristet til å calle. alt mellom 40–60% av potten er gjerne et godt bud for å stjele.

 

Hva gjør du når du raiset før flop?

Var det du som raiset før floppen så forventes det som sagt et bud fra deg på floppen også. Dette kalles for et C‑bet. Her repre­sen­terer du alltid den beste hånda, og det er deg de andre spil­lerne er mest redd for. Du sa tydelig ifra før floppen at du hadde en god hånd, og du skal fort­sette å fortelle denne histo­rien. Her finner du fort også ut om noen andre har truffet noe eller om de er på drag. Du gir heller ikke personen i posi­sjon mulighet til å stjele potten og tar dermed kontroll over hånden som spilles. Her gjelder samme prin­sippet som når man prøver å stjele. Du burde ikke C‑bette med mindre du har et drag, to over­kort, eller truffet en liten del av floppen.

Det er tre scena­rioer hvor jeg ikke c‑better floppen etter jeg raiset før flop:

  1. Du sitter først og har truffet veldig bra på flop (du ønsker da å lure ut bud fra de andre spil­lerne)
  2. Floppen var helt motsatt av hva du har på hånden
  3. Det er spil­lere som raiset før deg på flop og har sagt tydelig at de også har en god hånd (se an flop og kontroller potten til et komfor­ta­belt nivå)

Sitter du først eller nest først på et bord med mange involverte så kan det være lurt å checke. Dette fordi det er mange som kan ha truffet noe. Treffer du sabla bra så kan det også være lurt å checke for så å raise hvis noen byr. Alt handler om å få verdi for dine gode hender, og å holde potten nede og kontrol­lert med dine medium hender/​drag. 

Alt jeg har skrevet nå er selv­føl­gelig situa­sjons­be­stemt ut ifra hva som skjer og hvem du spiller mot. Dette er bare veile­dende i forhold til hva som er mest vanlig å gjøre. Det er viktig å mikse opp spillet sitt for å forvirre andre spil­lere, men ikke for mye. Av erfa­ring så har jeg selv merket at mange nord­menn og poker­spil­lere gene­relt spiller veldig ærlig. De spiller veldig ofte firkantet i forhold til hva jeg har skrevet over, og mikser det for lite opp. Det er en veldig enkel måte å finne ut om du spiller for firkanta. Hvis du aldri blir tatt i en bløff, så bløffer du rett og slett for lite. Man burde spille slik at hver tiende hånd (10% av hendene du spiller) er anner­ledes av hvordan du vanligvis gjør det. Med andre ord en bløff, eller noe som er ulikt deg. Dette vil forvirre motstan­derne og få dem til å begå feil mot deg senere.

Håper dette var til hjelp og at det ikke ble for langt 🙂 Prøvde å holde det gene­relt, men samtidig saklig. Neste innlegg vil handle opp posi­sjons­spill på turn og river.

 

Oskar ut!

Om Oskar Wedde

x

Sjekk også

Rangering: De beste Fixed Limit-spillerne i NM-historien

De beste Fixed Limit-spil­lerne i NM-histo­rien er en samling spil­lere som har levert år ut og år inn. Hvert år er det nye spil­lere som står frem i poker-NM og ...