fbpx
Hjem / Blogger / Blogg: Oskar Wedde / Posisjonsspill i poker del 1 – Før flop
Pokerbloggen til Oskar Wedde

Posisjonsspill i poker del 1 – Før flop

 

I poker så handler mye om posi­sjon. Posi­sjon på motstan­deren, posi­sjon på bordet, og posi­sjon under en hånd. Man hører ofte spil­lere snakke om dette når de gjen­for­teller en hånd. De starter oftest med å si hvilken posi­sjon de satt i, og hvilken posi­sjon motstan­deren satt i. Folk som ikke spiller mye poker vil kanskje tenke at dette ikke er veldig viktig infor­ma­sjon å dele, men dette er faktisk utrolig viktig for å forstå hvorfor en hånd ble spilt som den gjorde, og hvorfor man spilte den hånden i den posi­sjonen men ikke i en annen posi­sjon. Jeg tenkte jeg skulle forklare noen enkle grunn­prin­sipper når det kommer til posi­sjo­nene rundt bordet, og hvordan man kan bli en bedre poker­spiller ved å utnytte posi­sjonen man sitter i. Siden det er veldig mye å snakke om når det kommer til posi­sjon, så vil jeg dele det opp i tre innlegg. I dette innlegget vil jeg fortelle om de forskjel­lige posi­sjo­nene og hva som er lurest å gjøre før floppen ut ifra hvilken posi­sjon du sitter i.

 

De forskjel­lige posi­sjo­nene:

På et vanlig ni veis poker­bord er plas­sene gitt forskjel­lige navn for at man skal ha enklere over­sikt over hvor man sitter. Legg også merke til at bordet er delt inn i tre kate­go­rier. Dette er tidlig posi­sjon, midt­po­si­sjon og sen posi­sjon

I tidlig posi­sjon har vi small blind, big blind, og UTG. I starten av en hver hånd vil UTG (under the gun) alltid være den personen som starter å snakke. Hvis du ønsker å spille fra denne posi­sjonen i en Hold Em turne­ring så bør du ha en veldig sterk hånd. Dette fordi det sitter åtte andre personer bak deg som du ikke har noen infor­ma­sjon på. Du aner ikke hva de kan ha på hånda, og du aner ikke hva de kan gjøre bak deg. Før floppen så sitter du egentlig i den verste posi­sjonen fordi du ikke har noen infor­ma­sjon å gå på. En fin huske­regel er derfor; Spill kun veldig gode hender UTG. Du skal ha en så god hånd at hvis det blir re-raiset etter deg, så skal du enten kunne calle eller raise enda en gang.

Etter UTG har du UTG +1 og UTG +2 og to til midt­po­si­sjoner. Samme prin­sippet gjelder egentlig her også. Jo flere spil­lere du har igjen bak deg, jo bedre hånd bør du ha på hånda for å kunne åpne med et bud. Man kaster derfor gjerne medium hender i midt­po­si­sjon. Hender som 78 suit, 44, KJ, osv… er kanskje fint å se på hvis man har hatt tørke en liten stund, men dette er hender som kan få deg i mye problemer hvis du raiser dem opp i en midt­po­si­sijon. Hva gjør du hvis f.eks button raiser over deg? Det er da i prin­sippet ingen hender du slår. Jeg sier ikke at du aldri skal spille disse hendene fra en midt­po­si­sjon, men du kan ikke alltid spille dem. Vær disi­pli­nert og vent heller på en bedre situa­sjon.

Videre kommer plas­sene som ligger i sen posi­sjon. Dette er hijack, cutoff, og button. Grunnen til at den første posi­sjonen heter hijack er fordi man gjerne prøver å «hijacke» (altså stjele) blin­dene derfra. Dette gjelder for så vidt alle plas­sene som er i sen posi­sjon. Dette er stedet på bordet hvor du gjerne raiser opp med en medium hånd i håp om å samle inn blin­dene og antene uten motstand. Våkner du f.eks opp med KJ her, så er det mindre sann­syn­lighet for at noen av de som er igjen har en ster­kere hånd. Hvis small blind eller big blind skulle calle så har du i tillegg posi­sjon etter floppen. Dette vil jeg komme tilbake til i et senere innlegg.

Til slutt har vi small blind og big blind. Disse er egentlig en del av kate­go­rien «tidlig posi­sjon», men før floppen så er dette de to posi­sjo­nene som snakker sist. Dette fordi de alle­rede har lagt på en tvunget innsats alle­rede. I en av disse posi­sjo­nene må du være klar over at alle de sene posi­sjo­nene vil prøve å stjele blinden din hvis de har våknet opp med noe som helst av en hånd. Våkner du opp med en god hånd så bør du helt klart re-raise over for å si ifra om at du ikke lar deg bli herset med. Våkner du opp med en veldig veldig god hånd så kan du kanskje vurdere å «slow­playe» (lure motstan­deren til å tro at du ikke har en så god hånd som du faktisk har). Dette er helt situa­sjons­be­stemt. Det viktigste er at du ikke må la deg skremme av et raise fra hijack, cutoff, eller button hvis du våkner opp med en grei hånd. Det kan fort hende at du har den beste hånda 😉 Dette gjelder også hvis du er i big blind og small blind raiser. Dette kalles blinde­krig. Da har du også posi­sjon etter flop, så det kan ofte være lurt å calle dette raiset med mindre du har en helt ubru­kelig hånd.

Denne grafen gir et lite inntrykk av hvordan hender man burde spille ut ifra hvilken posi­sjon man sitter i. Jeg er ikke helt 100% enig med den, men det er en grei struktur å ha i bakhodet. Husk at alt er selv­føl­gelig situa­sjons­be­stemt. Spiller du en dyp turne­ring med en time lange blinder, så kan du spille mye stram­mere, og spiller du super­turbo så kan du spille mer aggres­sivt. Det viktigste er alltid å tenke over posi­sjonen din, og på hvilke spil­lere du har igjen bak deg. Dette kommer det mer om i neste innlegg. Håper dette hjalp for dere som akkurat har begynt med turne­ringspoker, og som har lurt på hva som er riktig å gjøre i de forskjel­lige posi­sjo­nene 🙂

Om litt over 2 uker braker det løs med Vi Menn Open og Coolbet Open i Tallinn fra 2.–6. Mai. Dette ser ut til å bli to flotte turne­ringer med masse fine turneys på si, så håper å se så mange som mulig der!

Oskar ut

Om Oskar Wedde

x

Sjekk også

Hva slår jeg?

Hei igjen. Tenkte å snakke litt om en viktig ting å tenke igjennom når man sitter i en hånd. Man må selv­føl­gelig kunne det grunn­leg­gende, som posi­sjon, pot odds, sann­syn­lighet, ...