fbpx
Hjem / Blogger / Blogg: Oskar Wedde / 3 Tips til å holde fokus og skaffe informasjon rundt filten under en langvarig turnering
Pokerbloggen til Oskar Wedde

3 Tips til å holde fokus og skaffe informasjon rundt filten under en langvarig turnering

Før vi begynner så vil jeg bare starte med å si at dette er basert på mine person­lige meninger og erfa­ringer.

Det er 100% lov til å være uenig, og tar gjerne imot andre syn på samme sak 🙂 Det flotte med poker er at man aldri er utlært, og folk oppfatter spillet forskjellig.

 

Alle poker­spil­lere har under et eller annet tilfelle slitt med å holde tålmodigheten/​fokuset oppe mens de har spilt poker. Selv om dette er essen­sielt for å kunne komme langt i en turne­ring, kan dette ofte være en stor prøvelse. Skal man klare seg lenge, så handler det om å etter­late så lite som mulig til tilfel­dig­he­tene og samtidig unngå å spille medium hender fordi man blir rastløs. Jeg tenkte derfor å dele 5 tips på hvordan man kan holde seg tålmodig rundt bordet, og fort­satt skaffe seg infor­ma­sjon om motstan­derne.

 

 1. Tell stacken til alle rundt bordet

  En av de største forskjel­lene fra online poker og live poker, er at i online poker har man alltid en full over­sikt over eksakt antall chips alle rundt bordet her til en hver tid. Når man spiller live, så ser man bare stør­relsen på stacken. Ikke la deg lure av dette. Stør­relsen gjen­speiler ofte ikke summen av mengden chips. Enkelte spil­lere er gode til å sette opp stacken på en truende måte, og får den derfor til å se større ut enn hva den faktisk er. Det er av denne grunn viktig å «grovt telle» hvor mye chips folk har i ny og ne. Jeg sier ikke at du alltid til en hver tid skal vite hva alle rundt bordet helt eksakt har, men å ha en viss aning hjelper deg mye når du havner i en pot med vedkommende.F.eks:
  Du sitter på knappen og bestemmer deg for å prøve og stjele blinder dypt i en turne­ring som var vart flere timer. Det er kastet til deg og du har A3 suited. En hånd som mest sann­synlig er best av blant dere tre nå før floppen. Average stack er på rundt 20 big blinds, og hver pott teller. Du har selv 25 big blinds og sitter helt ok i det i forhold til flere andre på bordet. Siden du også vet stack­stør­relsen til  lille­blind (10 bb) og store­blind (12 bb), så er det enklere å vite hva du skal by når du skal stjele. Du har nå enten to valg. Å direkte gå all in for å skremme dem bort, og «stjele potten», eller by noe ala det dobbelte av big blinden. Begge scena­rioer er nok helt innafor å gjøre. Dette fordi begge personene er ganske short og er snart enten nødt til å doble seg for å over­leve videre i turne­ringen. Byr du dobbelt av bb og de titter ned på medium eller dårlige hender så vil de nok ikke risi­kere å spille det fordi de har så lite igjen og du får potten billig. Titter de ned på en god hånd, så pusher de alltid all inn over, og det blir ikke så vondt for deg å kaste. Pusher du direkte all inn, så vil de revur­dere mange hender, fordi de er redd for å ryke ut av turneringen.Hadde man derimot ikke vært oppmerksom på stør­relsen på stackene deres, så kunne man fort gått ut og bydd 2,5x/3x big blind for å stjele potten. Scena­rioet kan fort ende slik at en av dem pusher all inn over budet ditt og du sitter der med 3–4 big blinds inne i potten og blir selv puttet i en vans­kelig situa­sjon. Det koster deg ca. halve stacken din å calle noe du mest sann­synlig er bak, og hvis du taper så er det plut­selig du som er en av de med minst stack på bordet.Poenget mitt er det at ved å være oppmerksom på stack­stør­relsen til motstan­derne, så kan man fort unngå å havne i en vans­kelig situa­sjon, og kan derfor spare/​tjene chips.
 2. Hold et godt øye med de nærmest deg

  Dette er egentlig en fort­set­telse av det første tipset. I tillegg til stack­stør­relsen, er det også viktig å følge med på motspil­lerne, spesielt de nærmeste. Et godt utgangs­punkt er å følge med på de to som sitter til høyre for deg, og de to som sitter til venstre for deg. Dette fordi disse er personene du kommer til å havne i klinsj med når du enten sitter på knappen eller i en av blin­dene. Turne­ringspoker handler mye om å snike til seg chips her og der, og går derfor veldig mye ut på posi­sjons­spill og stje­ling. Følg derfor mye med på om de to til din høyre ofte er ute etter å stjele mye når de får sjansen, eller om de er mer passive spil­lere. Er de aggres­sive, så kan du kanskje begynne å reraise tilbake med hender som egentlig ikke er så fullt så sterke for å vise at du ikke finner deg i å bli herset med.
  Dette gjelder på samme måte for de to til din venstre. Følg med på om de spiller få eller mange hender, og prøv å stjel blin­dene deres deretter. Kaster de seg ofte preflop, så slå deg løs og stjel i vei. Spiller de alle hender, så vent til du har noe bra og lur dem inn i fella.
 3. Snakk med andre spil­lere rundt bordet

  Ikke vær den typen som sitter muse stille i hjørnet med hetta over hodet, solbriller som dekker halve ansikter, og gigan­tisk headset på øra. De fleste spiller poker fordi det er morsomt og et spen­nende spill. Vinner man penger i samme slengen så er jo det bare en bonus. Ta deg tid til å snakke litt «shit» med de andre spil­lerne i mellom hendene. Du kan i tillegg fort skaffe deg infor­ma­sjon om hvordan type spil­lere de er også. Snakk gjerne om en hånd som nylig ble spilt, og hør hva de mener om budet, eller hvorfor de synet, osv… Da merker du fort om du snakker med en som har ordentlig peiling, en som spiller løst, eller en som ikke tenker mye igjennom hva han/​hun gjør. Dette kan hjelpe deg med avgjø­relser når du havner i en hånd mot vedkom­mende senere i turne­ringen. Jo mer infor­ma­sjon du klarer å skaffe om hver enkelt motspiller, jo enklere vil det bli å spille mot dem. Derfor da viktig å bruke alle midler man har mulighet til, men pass på at du ikke røper for mye av ditt eget spill under samtalen 😉
  NB! Husk å aldri starte en samtale med noen som er i en hånd når du selv ikke er det. La vedkom­mende spille ferdig hånda, og si det du skulle si etter det.

I tillegg er det alltid lurt å ha med seg mobil med nok strøm på og noen form for headset. Musikk kan hjelpe mye å høre på rolig i bakgrunnen mens man spiller. Personlig har jeg også alltid med meg en power­bank til mobilen på de lengre turne­rin­gene. Å gå tom for strøm på mobilen under en turne­ring er kanskje det verste som kan skje. Da skal det ren disi­plin til for å ikke bli utål­modig 😉

Håper tipsene var hjelp­fulle, og gl til alle som skal spille seniors eller ladies NM online i kveld! 🙂

Her finner du all infor­ma­sjon om hvor og når de ulike øvel­sene i online-NM spilles.

 

 

Om Oskar Wedde

x

Sjekk også

Unibet Open London recap

  Unibet Open i London gikk av denne helgen (23–25. Feb) og Wedde-fami­lien var der for å spille diverse turne­ringer. For under­teg­nede gikk det ikke så bra i main eventen. ...