fbpx
Hjem / Blogger / Blogg: Oskar Wedde / Unibet Open London recap

Unibet Open London recap

 

Unibet Open i London gikk av denne helgen (23–25. Feb) og Wedde-fami­lien var der for å spille diverse turne­ringer. For under­teg­nede gikk det ikke så bra i main eventen. Ryker på dag en etter litt over syv timer spilt. Det var en tøff krig fra start som ikke gikk min vei dess­verre. Min onkel spilte også samme turne­ring og kom seg videre til dag 2 hvor han satt på TV-bordet i tre timer. Det holdt dess­verre ikke helt inn for han heller, og han endte på en god 17. Plass av et felt på over 350 mann.

Samme dagen (lørdagen) spiller min far, bror, og meg selv, deeps­tacken sammen med 100 andre håpe­fulle. Jeg ryker midt i et sted, far ryker fire unna bobla, og lille­bror gjør en impo­ne­rende 6. Plass i sin første store live turne­ring. Alt i alt en god helg for Wedde-fami­lien! 🙂 Jeg tenkte å ta opp en veldig inter­es­sant hånd som onkel spilte på Tv-bordet og reflek­tere litt over hva som skjer ut ifra hvordan hånda blir spilt.

For å gjøre dette litt ekstra inter­es­sant så skal vi se dette fra motstan­deren sitt perspektiv. Jeg skal heller ikke fortelle hva onkel sin hånd er.

Ønsker du å se hånden, så kan den finnes her:

Spol til 03:47:10 🙂

 

Scena­rioet er slik:

Det er 7 på bordet i Unibet Open main event med tre bord igjen. Det er 20–21 spil­lere igjen med 5000/​10000 i SB og BB med 1000 i ante. Du titter ned på spar konge og ruter konge i UTG +1 og raiser opp til 220000. Du startet hånden med 190 000. SB caller. Han dekker deg stort og startet hånden med 329 0000. Dette er en spiller som hat spilt utrolig få hender de siste timene og har sjel­dent kommet til show­down så du har fått sett hendene hans. BB kaster.

Flop: 8c 7c Jh (kløver 8, kløver 7, hjerter Knekt)

Han checker til deg og du byr 35 000. Han raiser nesten med en gang til 75 000. Hva gjør du? og som jeg har skrevet om tidli­gere; hva slår du?

Så dypt i en turne­ring så er alle avgjø­relser ekstremt viktige. Mot en motstander som har gitt inntrykk for at han spiller veldig stramt og struk­tu­rert så er dette en utrolig vans­kelig avgjø­relse. At han caller i small blind betyr at rangen hans (hvilke type hender han kan calle med) er alt fra lave par, suited semi conn­cec­tors, og suited connec­tors (for eksempel 45 i kløver, 79 i spar, 78 i hjerter, osv…), til ster­kere hender. Når han raiser på flop så repre­sen­terer han veldig mange forskjel­lige hender. Dette kan være 78 suit, 77, 88, JJ, 89 suit, J8 suit, J9/​J8/​JT suited i kløver, og 45 suited i kløver er alle hender som kan check-raise flop her. Alt i alt så er det mange hender som er langt foran deg, og det er mange hender du nærmest flipper mot med KK. Han kan over­spille en hånd som QJ, KJ, og muli­gens AJ og raise med det, men problemet med det er at man vil bare bli calla av bedre hender som i akkurat dette tilfellet er KK. Det virker uansett super­s­terkt når han raiser så raskt etter budet ditt på flop. Han hadde alle­rede bestemt seg for å raise lenge før du bydde ut på flop. Dette kan fort bety styrke og han sier egentlig rett ut at han er inter­es­sert i å få alle chipsa på bordet så fort som mulig.

Med KK og 145 000 bak har du egentlig to valg her. Du kan enten kaste eller gå all inn. Grunnen til at det aldri lønner seg å bare calle her, er at nærmest alle kort som kommer på turn vil være «skrem­me­kort» for deg. Det vil si at de enten fyller en flush, en straight, eller to-par/­sett. Han vil også mest sann­synlig fort­sette å by, og da blir du puttet i en enda verre situa­sjon. Det eneste kortet du egentlig vil se på turn, er hjerter konge. Kommer det et hvilket som helst annet kort, kan du ikke vite om han fort­setter å by ut to par, et sett, en straight, eller et par med straight- og/​eller flush­es­drag kombi­na­sjon. Ergo må du ta et valg på flop. Skal du gå all in og håpe på at du flipper, eller skal du kaste ta det disi­pli­nerte kastet? Ta en titt på klippet og se hva han gjør, og ikke minst se hva motstan­deren hadde 🙂 Hva ville du gjort?

 

I denne situa­sjonen valgte personen å kaste etter å ha tenkt lenge. Jeg mener selv dette var det riktige valget å gjøre ut ifra situa­sjonen. Ville du kastet kings i denne situa­sjonen?

 

Avslutter med å si at jeg kommer til å streame finalen av klubb­mes­ter­skapet på Guts på søndag 04.03 fra klokken 20.00 på Twitch​.net/​o​s​w​edde 🙂 Ta gjerne en titt innom hvis du er inter­es­sert!

Om Oskar Wedde

x

Sjekk også

Rangering: De beste Fixed Limit-spillerne i NM-historien

De beste Fixed Limit-spil­lerne i NM-histo­rien er en samling spil­lere som har levert år ut og år inn. Hvert år er det nye spil­lere som står frem i poker-NM og ...