fbpx
Hjem / Nyheter / PokerStars gjør drastisk grep

PokerStars gjør drastisk grep

Nett­stedet senker maks­grensen du kan spille på samtidig fra 24 til fire bord.

Poker­Stars vil fra og med 20. august iverk­sette en kraftig redu­se­ring i sin begrens­ning på mange bord en spiller kan spille på samtidig, opplyser poker­gi­ganten på sin nett­side.

Hittil har grensen vært 24 bord. Nå redu­seres den til fire.

Endringen er et resultat av et prosjekt Poker­Stars gjen­nom­førte i Italia, der man i en periode testet ut effekten av å sette begrens­ningen til seks bord i cash­games.

- Etter en nøye gjen­nom­gang av resul­ta­tene over tid, mener vi nå at en maks­grense på fire bord faktisk er det opti­male for å oppnå målene våre, skriver Severin Rasset i Poker­Stars.

Rasset skriver at erfarne spil­lere har ekspe­ri­men­tert med «multi­tab­ling» siden nett­po­ke­rens morgen, og at det ikke er noe galt i å forsøke å maksi­mere sin profitt innenfor regel­verket.

- Men de fleste av spil­lerne våre sitter bare på ett bord av gangen. Uten omtenksom hånd­te­ring, risi­kerer vi å ende opp med et miljø hvor de fleste spil­lerne befinner seg på bord som er dispro­por­sjo­nalt bestå­ende av multi­table-spil­lere. Dette kan føre til vans­ke­lige spil­ler­opp­le­velser. Action ved bordene kan bli forstyrret og mange spil­lere kan føle seg utma­nøv­rert og at vinner­sjan­sene er begrenset, poeng­terer Rasset.

Poker­Stars mener at begrens­ningen på fire bord vil føre til at de fleste bordene vil bestå av flere hobby­spil­lere.

- Det å tiltrekke seg og å holde på nye poker­spil­lere er essen­sielt for spil­lets framtid, konsta­terer Severin Rasset.

Om PokerNM

x

Sjekk også

Bryn kenney

Bryn Kenney kritiserer Stephen Chidwick

Ameri­ka­neren omtaler britens syn i Triton Million som «sjok­ke­rende». I et intervju i septem­ber­ut­gaven av Card­Player snakker Bryn Kenney blant annet om statusen som tidenes mest­vin­nende poker­spiller og om turne­ringen ...