fbpx
Hjem / Nyheter / Doug Polk utfordrer Tom Dwan til å spille om fem millioner dollar
Hvis Doug Polk og Tom Dwan legger fem millioner dollar hver i potten i en HU-match, vil pokerverdenen sitre av forventning.

Doug Polk utfordrer Tom Dwan til å spille om fem millioner dollar

Tom Dwan er tilbake i Las Vegas. Det betyr mye action.

Tirsdag kveld publi­serte highrol­leren og Youtube-instruk­tøren Doug Polk en nøye regis­sert video der han utfordrer til en $5m heads up-duell, uten å konkre­ti­sere noen betin­gelser (type spill, live/​online, stakes, antall hender osv.)

Onsdag morgen har det – ikke helt uventet – ikke kommet noen respons fra Tom Dwan, men i kommen­tar­feltet på Youtube er fans og ikke-fans i full gang med å spå utfallet av et sånt spill, om det blir noe av.

Tom Dwan er på vei inn i det åttende året av et veddemål med Dan «Jung­leman» Cates, som han etter alle sole­merker seg ut til å ha problemer med å gjøre ferdig. I august 2010 var «durrrr» konge i nett­po­ker­ver­denen og ga et gene­relt tilbud til alle som ville møte ham:

Det skulle spilles 50 000 NLHE-hender med blin­dene $200/$400. Om han var i pluss da, skulle han ha 500 000 dollar på toppen av gevinsten, men motstan­deren skulle få 1,5 millioner dollar på toppen om denne var foran.

«Jung­leman» var på det tids­punktet en raskt stigende NLHE-stjerne online, og tok utford­ringen. De to spilte 20 000 hender, som ga «Jung­leman» et over­skudd på 1,2 millioner dollar. Så stoppet det helt opp. Eller Dwan stoppet opp, for å være presis. Duellen, som har fått navnet «The Durrrr Chal­lenge» har vært hyppig omtalt i inter­na­sjonal poker­presse med «durrrrs» fravær, og «jung­leman» har truet med retts­lige skritt for å få oppgjør i form av bøter (som skal ha blitt avtalt) eller spillet restartet.

Også Doug Polk – som nå utfordrer Dwan – har blandet seg, og kalt Tom Dwan «den største svind­leren i nett­poker».

Dwan har de siste årene konsen­trert seg om spill i store cashlag og turne­ringer i Asia, og da særlig i Macau i Kina. På 2+2 og andre nett­steder for poker­spil­lere og ‑fans har ryktene summet om hvorfor han ble borte fra føde­landet USA og Las Vegas, etter en i utgangs­punktet veldig innbrin­gende karriere som highroller der.

Nå i august retur­nerte imid­lertid «durrrr» til Las Vegas og TV-showet Poker After Dark, hvor han har vunnet mye penger tidli­gere. Også denne gangen endte det med solide pluss­re­sul­tater i cash­gamet over tre dager.

Dwan, Esfan­diari og Negreanu kolli­derte i mons­ter­pott på TV

Natt til onsdag norsk tid spiller både Doug Polk og Dan «Jung­leman» Cates i en $50k Sit & Go i Poker After Dark i Las Vegas. Denne sendes på Pokergo, og vinneren av det seks mann store laget, tar alle pengene.

Om Poker NM

x

Sjekk også

De beste pokerspillerne i NM-historien: Heads up-rangering

Morten Klein er utvil­somt en av de norske poker­spil­lerne som har hatt størst suksess i sin sivile karriere. Han er også blant de som har gjort det best i poker-NM ...