NM"/>
Hjem / Nyheter / Fin Gnatt om sitt forhold til poker og NM
Fin Gnatt. Foto: TV2Sumo.no

Fin Gnatt om sitt forhold til poker og NM

Poker​.no har slått av en prat med TV 2‑programlederen Fin Gnatt, som har gitt oss mange timer med god under­hold­ning.

TV 2 har sendt direkte fra norges­mes­ter­skapet i poker i flere år nå. Disse sendin­gene er så gode at TV 2 i 2015 vant kate­go­rien «Årets inno­va­sjon eller initiativ innen poker» under Euro­pean Poker Awards for sin «sports­stil på sendin­gene».

En sentral figur i disse sendin­gene, er Fin Gnatt, som vi ellers også kjenner godt fra TV 2‑sporten. Hans entu­si­asme og vite­be­gjær­lighet smitter igjennom TV-ruta og enga­sjerer oss seere.

Vi vet at Gnatt vokste opp i Aust­ralia og New Zealand, og kom til Norge da han var 11 år. Han var selv topp­idretts­ut­øver innen svøm­ming og repre­sen­terte lands­laget fra 1978 til 1980. I årene som fulgte jobbet han blant annet i svøm­me­for­bundet, som konsu­lent og lands­lags­trener. Samtidig jobbet han som frilans­jour­na­list – og da TV 2 ble lansert, var Fin Gnatt med i sports­re­dak­sjonen der.

Dette er åpen­bart en jobb han trives med, for der har han blitt værende.

Nå tar han seg tid til en prat med poker​.no om sitt forhold til det kort­spillet vi alle er så glad i.

- Hvilke forvent­ninger hadde du til poker­mil­jøet før du skulle dekke NM første gang, og hvilke inntrykk sitter du med av poker­mil­jøet i dag?

- Vi visste ikke helt hva vi gikk til, men blei uansett over­rasket og hvor vennlig og gemyttlig atmo­sfære det norske poker­mil­jøet skaper sammen. For poker er jo et nullsum-spill; og i prin­sippet handler det om å få tatt pengene til de andre som møter opp. Likevel opplever jeg at spil­lerne støtter hver­andre, er gode venner og har det hyggelig ved bordene og utenfor, sier Gnatt til poker​.no.

- Inntrykket nå av Dublin-ukene, er at det er en slags russetur for voksne, der folk i alle aldre fra hele landet og fra mange ulike yrkes­grupper, setter hver­andre stevne for å få tatt en hyggelig timeout, legger han til.

- Din enorme entu­si­asme for det du dekker, enten det er poker eller andre ting, er herlig stem­nings­ska­pende! Men er dette kun en måte å løse jobben på, eller er det ekte entu­si­asme? Og hvordan klarer du i så fall å vise den samme entu­si­asmen for så mye forskjellig?

- Ikke noe påtatt. Jeg er bare meg sjøl. Jeg er genuint inter­es­sert i en lang rekke idretter. Sport fasci­nerer meg; ikke minst det psyko­lo­gisk spillet som foregår i en tennis­kamp, på golf­banen, i et løps- eller lang­renns­felt, i lagidretter etc. Derfor tente jeg fort både på sjakk og poker, selv om jeg er amatør i begge disse tanke­spor­tene. Jeg liker å leve meg inn i psyko­lo­gien som skjer rundt filten eller over brettet; og forsøker å bidra til at seerne forstår det.

- Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- Jeg er en fami­lie­mann. Med kone (Tove), to barn og det femte barne­barnet rett rundt hjørnet. Jeg forsøker å få trimma en del, og er nettopp kommet i gang igjen med svøm­me­tre­ning et par ganger i uka i det nyde­lige AdO-anlegget i Bergen; ellers går i det i sykling og turer i byfjellet. Jeg liker leik og moro, og er fast på quiz­laget «Fab 5» på mandags­quizene på Café Opera i Bergen.

Innimellom jobbing, TV-kvelder og sosiale quizlag, blir det også mange turer med bull­dogen Charlie. Foto: Privat.

Gnatt forteller at han har et ganske stort sosialt nett­verk både i Bergen og Oslo, som han finner stor glede i. Han beskriver seg selv også som film- og litte­ratur-inter­es­sert.

- Tove og jeg plukker ut TV-serier sammen som vi koser oss med, sier Gnatt, og ramser – med stor entu­si­asme, selv­føl­gelig – opp «The Wire», «The Sopranos» og «Breaking Bad» som tidenes beste drama­se­rier. I den rekke­følgen.

- Jeg får med meg en god del sport også, men må etter hvert være selektiv med hvilke kamper jeg velger; tilbudet er så enormt. Også følger jeg BLNO tett. Min sønn er daglig leder i Gimle, så det blir ofte fami­lie­treff i Gimle­hallen, avslutter Fin Gnatt.

NB! Norges­mes­ter­skapet i Dublin 2019 starter lørdag 6. april med 400 euro Fixed Limit Hold ‘em 6‑handed. Main event starter onsdag 10. april. Se hele programmet her.

Om PokerNM

x

Sjekk også

Rangering: De beste Fixed Limit-spillerne i NM-historien

De beste Fixed Limit-spil­lerne i NM-histo­rien er en samling spil­lere som har levert år ut og år inn. Hvert år er det nye spil­lere som står frem i poker-NM og ...