fbpx
Hjem / Nyheter / Borgata krever 231 millioner kroner av Phil Ivey
Phil Ivey har vunnet ti WSOP-titler i sin karriere og skal være god for rundt hundre millioner dollar. Foto: YouTube

Borgata krever 231 millioner kroner av Phil Ivey

Atlantic City-kasi­noet har alle­rede slått Phil Ivey i retten, men synes ikke at dommen som gir kasi­noet 78 millioner kroner er høy nok.

Phil Ivey og hans gambling­partner Cheung Yin Sun vant 9,6 millioner dollar i løpet av fire økter med kort­spillet Baccarat på Borgata kasino i Atlantic City i april og oktober 2012.

De to brukte en teknikk som ameri­ka­nerne kaller «edge sorting», hvor de kikket nøye på kort­stok­kene og oppdaget forskjel­lene på enkelt­kor­tene, og deretter benyttet kunn­skapen om disse enkelt­kor­tene til sin fordel i senere innsatser.

I april 2014 ble Borgata klar over at Ivey og Sun hadde gjort dette på kasi­noet Crock­fords i Stor­bri­tannia.

Sommeren 2012 spilte Ivey og Sun baccarat på dette kasi­noet i London. De satte først 50.000 og 150.000 pund per hånd, og hadde tapt rundt 500.000 pund da de ba om tilla­telse til å sette høyere innsatser og bruke de samme kortene hele tiden, «fordi Sun er over­troisk». De ba også dealerne om andre ting, som å snu kortene i bestemte retninger. Alle ønskene ble innfridd.

Phil Ivey og Cheung Yin Sun forlot kasi­noet med en gevinst på 7,7 millioner pund, eller 73 millioner kroner. Crock­ford nektet imid­lertid å utbe­tale dette beløpet og tok saken til retten i Stor­bri­tannia og vant over Ivey og Sun der.

Etter at Borgata ble gjort kjent med dette, gikk Atlantic City-kasi­noet til søksmål. Borgata mener at Ivey og part­neren utnyttet kasi­noet på ulovlig vis og hevdet i søks­målet at de var skyl­dige i svindel, penge­ut­pres­sing, urett­messig beri­kelse, brudd på kasi­noets betin­gelser og i konspi­ra­sjon.

I oktober 2016 avgjorde en ameri­kansk domstol at Ivey og Sun brøt kasi­noets betin­gelser og dermed også brøt en lov som heter «Casino Control Act». De to ble dømt til å betale tilbake totalt 10,1 millioner dollar, eller 78 millioner kroner.

Domstolen konklu­derte også med at Ivey og Sun ikke hadde brutt de andre påstan­dene i søks­målet.

Ivey og Sun anket dommen i 2017.

I sommer fulgte deres advo­kater opp med å fortelle retten at de to er ute av stand til å betale erstat­ningen på 78 millioner kroner, da «omfanget av dette beløpet åpen­bart vil ha en knusende effekt» på deres karrierer.

Dette ble avvist av retten i august, ifølge Card​Player​.com.

Nå har Borgata i stedet bedt retten om å revur­dere deres påstand om at Ivey og Sun brøt med den såkalte RICO-loven. RICO står for «Rack­et­e­ering Influ­enced and Corrupt Orga­niza­tions Act» og ble innført for å få bukt med orga­ni­sert krimi­na­litet.

Borgata krever at deres erstat­ning økes til 30 millioner dollar, eller 231 millioner norske kroner.

Saken skal behandles i anke­dom­stolen i New Jersey.

Om PokerNM

x

Sjekk også

Rangering: De beste Fixed Limit-spillerne i NM-historien

De beste Fixed Limit-spil­lerne i NM-histo­rien er en samling spil­lere som har levert år ut og år inn. Hvert år er det nye spil­lere som står frem i poker-NM og ...