fbpx
Hjem / Nyheter / Pokerspiller forsvarer kontroversielt veddemål
Rory Young. Foto: World Poker Tour

Pokerspiller forsvarer kontroversielt veddemål

To poker­spil­lere har veddet nesten en million kroner på om den ene av dem klarer å holde ut i isola­sjon i 30 dager uten lys, mennes­kelig kontakt og elekt­ro­nisk under­hold­ning.

I skri­vende stund befinner poker­spil­leren Rich Alati seg i full­stendig isola­sjon i et soverom et sted i Las Vegas.

- Jeg fikk min fyr til å stenge rommet og lage en liten dør nederst. Vi har gjort vårt ytterste for å gjøre rommet lydtett. Vi har også barne­sikret det. Det er ingen skarpe over­flater der, forteller Rory Young til Poker­News.

De to har satset 100.000 dollar hver. Alati på at han klarer å holde ut i 30 dager, Young på at Alati ikke klarer det.

Mange har kriti­sert vedde­målet, fordi slik isola­sjon kan være helse­farlig. De to poker­spil­lerne har begge signert juri­diske doku­menter som fratar dem retten til å saksøke hver­andre.

Opprin­nelsen til vedde­målet er Rory Youngs fasci­na­sjon med isola­sjon og hvordan dette påvirker menneske­sinnet. Young forteller at han ofte stiller dette spørs­målet når han holder på med sitt favo­ritt­spill «Hva ville Johnny Lodden svart?».

Ja, folk holder frem­deles med på det.

«Hva ville Johnny Lodden svart?», eller «Lodden thinks», som de kaller det på engelsk, er det spill hvor én part spør en annen part om hva han eller hun tror at en tredje part vil svare. Det spiller ingen rolle hva som er fakta, kun hva den tredje parten tror svaret er.

- Dette er et av Lodden-favo­ritt­spørs­må­lene mine. Hvor lenge noen tror at de kan være i et baderom uten lys, sol og mennes­kelig kontakt. Jeg tror at folk over­vur­derer sin evne til å takle dette. Jeg har gjort mye rese­arch på dette, sier Young til Poker­News.

Mange anser slik isola­sjon som tortur. I dette tilfellet er det altså frivillig.

Vedde­målet oppsto da de to kom til Bellagio og så at bordet de normalt spiller på, var fullt, og i stedet ble enige om å spille heads-up. Da Young spurte Alati om dette, svarte han «Det klarer jeg lett!». Alati var så over­be­vist at han ikke engang ba om odds.

Young sier til nett­stedet at han har vurdert de moralske aspek­tene ved vedde­målet og konklu­dert med at han har god samvit­tighet.

- Jeg kan se problemet dersom en av partene ikke var mentalt oppe­gå­ende nok til å ta en slik beslut­ning, men det er ikke tilfellet her, konsta­terer Young.

Om PokerNM

x

Sjekk også

Rangering: De beste Fixed Limit-spillerne i NM-historien

De beste Fixed Limit-spil­lerne i NM-histo­rien er en samling spil­lere som har levert år ut og år inn. Hvert år er det nye spil­lere som står frem i poker-NM og ...