fbpx
Hjem / Nyheter / Løftet om minst 160 millioner i premiepenger kan bli dyrt

Løftet om minst 160 millioner i premiepenger kan bli dyrt

Party­poker lover minst 20 millioner dollar i premie­penger i MILLIONS Online. Etter tre av fem start­dager mangler frem­deles nesten en fjerdedel.

- Det var veldig stres­sende før dag 1A, for vi ante ikke hva vi kunne forvente, forteller Tom Waters til Pock​et​Fives​.com.

Waters er daglig leder for Party­poker og en av hjer­nene bak stor­sat­singen MILLIONS Online, som har satt seg som mål å bli tidenes største turne­ring på inter­nett. Rekorden holdes av Poker­Stars, som 2011 holdt en turne­ring med 12,4 millioner dollar i pris­potten da deres «Sunday Million» hadde jubi­leum.

Party­po­kers mål er altså ikke bare å slå rekorden, men å knuse den. Det målet er alle­rede nådd.

- Vi begynte å tenke at det ville vært kult om Party­poker hadde den største turne­ringen noen­sinne og bestemte oss for å satse på det. Det neste spørs­målet var hvilken garan­tisum vi burde ha, og 15 millioner føltes ikke helt riktig, av en eller annen grunn, forteller Waters.

Dermed ble det 20 millioner. Og selv om Party­poker alle­rede er sikret at MILLIONS Online blir tidenes største turne­ring på inter­nett, er det frem­deles en fare for at prosjektet ender i minus.

Turne­ringen startet søndag 25. november. Det ble en meget god startdag, med hele 1574 spil­lere. Dag 1B gikk påføl­gende torsdag, men bare 484 spil­lere deltok der. Søndag 2. desember spilte 1035 spil­lere dag 1C.

Disse tre dagene har hentet inn cirka 15,5 millioner dollar.

Hvor­vidt Millions Online 2018 blir en suksess eller ikke for Party­Poker, avgjøres mandag og tirsdag, med dag 1D og 1E (turbo). Når dag to settes i gang tirsdag 4. desember, er det ikke lenger mulig å kjøpe seg inn. Dermed er det heller ikke mulig for Party­Poker å hente inn mer premie­penger.

Sønda­gene tiltrekker seg langt flere spil­lere enn hver­da­gene, derfor er det fort­satt uvisst om premie­målet oppnås.

- Suksess for oss akkurat nå vil være å nå garan­ti­summen. 4000 spil­lere i denne turne­ringen vil være en suksess. Jeg vil nok være skuffet om det blir mindre, selv om det ikke vil være noen fiasko, sier Waters.

Den norske spil­ler­kon­toen «jochee» ligger fore­løpig i topp 15, mens Philipp Gruissem ligger an til å gå inn i dag 2 som sjetong­leder.

Om PokerNM

x

Sjekk også

Rangering: De beste Fixed Limit-spillerne i NM-historien

De beste Fixed Limit-spil­lerne i NM-histo­rien er en samling spil­lere som har levert år ut og år inn. Hvert år er det nye spil­lere som står frem i poker-NM og ...