fbpx
Hjem / Nyheter / Fem grunner til at Thor Hansen burde få plass i internasjonale Hall of Fame
Thor Hansen

Fem grunner til at Thor Hansen burde få plass i internasjonale Hall of Fame

Tre ganger har Thor Hansen vært nomi­nert. Tre ganger har andre blitt valgt inn i stedet.

Det er en måned siden Thor Hansen gikk bort. Norsk pokers gudfar ble 71 år gammel før kreften tok livet av ham. Vi savner Thor Hansen og vil alltid gjøre det.

Hans plass i norsk pokers Hall of Fame er selv­sagt sikret for lengst. Det skjedde alle­rede da Norsk Poker­for­bund ble stiftet i 2013. Thor Hansen, Annette Obre­stad og Frode Fagerli ble innlemmet i Hall of Fame i forbin­delse med oppret­telsen av insti­tu­sjonen.

Den inter­na­sjo­nale Hall of Fame ble opprettet i 1079 og eies og drives av Caesars Enter­tain­ment sammen med World Series of Poker (WSOP).

Det er seks krite­rier for å bli innlemmet i Hall of Fame:

* En spiller må ha spilt poker mot aner­kjent topp­kon­kur­ranse

* Spil­leren må være minst 40 år ved nomi­na­sjons­tids­punktet

* Spil­leren må ha spilt for høye innsatser

* Spil­leren må ha pres­tert stabilt godt og være respek­tert av konkur­ren­tene

* Spil­leren må ha holdt på i mange år

* Og for ikke-spil­lere må vedkom­mende ha bidratt til poke­rens vekst og suksess med posi­tive og varige resul­tater

Akkurat nå er det 56 medlemmer i Hall of Fame. John Hennigan og Mori Eskan­dani ble valgt inn i 2018. Hennigan har fem WSOP-titler og 44 penge­plas­se­ringer i World Series, mens Eskandi har produ­sert TV-show som «High Stakes Poker» og «Poker After Dark».

Thor Hansen har to WSOP-titler og 53 penge­plas­se­ringer i WSOP. Det er bare 62 spil­lere i verden som har flere WSOP-gevinster.

Da Hansen ble nomi­nert i 2017, sto det i begrun­nelsen at «han har cashet i over 195 turne­ringer og spilt inn over 2,9 millioner dollar i karrieren. Listen er lang og inklu­derer noen bemer­kel­ses­ver­dige høyde­punkter som to WSOP-titler, vunnet i 1988 og 2002, og en plass på finale­bordet i $50.000 H.O.R.S.E. i WSOP 2007».

Blant konkur­ren­tene om en plass i Hall of Fame-kullet 2019, vil man trolig finne navn som Chris Björin, Chris Money­maker, Ted Forrest, Mike Matusow, David Chiu, Huck Seed og Matt Savage.

Det er tøff konkur­ranse, men hvert år siden 2005 har man innlemmet to personer årlig.

Her er våre fem grunner til at Thor Hansen bør få plass i inter­na­sjo­nale Hall of Fame:

  1. Thor Hansen spilte mot aner­kjent topp­kon­kur­ranse over fire tiår. Det er svært få som har vært på topp i så lang tid og ikke alle­rede har en plass i Hall of Fame. Vi kommer ikke på noen. Hansens resul­tat­liste hos Hendon Mob inne­holder første­plasser fra 1980-tallet, 1990-tallet, 2000-tallet og 2010-tallet.
  2. Konkur­ren­tene har ikke bare stor, men faktisk en helt enorm respekt for Thor Hansen. Det så vi blant annet av reak­sjo­nene på hans bort­gang i desember.
  3. Thor Hansens posi­tive og inklu­de­rende være­måte har bidratt til at miljøet i poker er godt.
  4. Thor Hansen spilte regel­messig for alle pengene han eide. Høyere kan man ikke satse. Det er kanskje ikke et posi­tivt argu­ment, men han innfrir dette punktet i krav­listen også.
  5. Hvis WSOP sin Hall of Fame skal være inter­na­sjonal, bør den ta inn medlemmer fra andre konti­nenter enn det ameri­kanske. Uten å ha sjekket nasjo­na­li­teten til alle dagens 56 medlemmer, tror vi det bare er David Ulliott (engelsk) og Carlos Mortensen (spansk) som ikke er ameri­kanske.

Om PokerNM

x

Sjekk også

To nordmenn i pengene i Millionaire Maker i WSOP

Ingen av dem ble millio­nærer, men en penge­plas­se­ring i World Series of Poker er likevel sterkt. Millionaire Maker er et popu­lært event under WSOP og trakk denne gang til seg ...