fbpx
Hjem / Nyheter / Citywest Hotel gjør grep for å bidra til tidenes beste poker-NM

Citywest Hotel gjør grep for å bidra til tidenes beste poker-NM

Når vi reiser til poker-NM i Dublin i april, kommer vi til et hotell med oppgra­derte rom.

De siste tre årene har City­west Hotel gjen­nom­gått en stor­ska­lert oppus­sing og mange detaljer vil være nye når Poker-Norge kommer på besøk igjen i april.

Selv om arran­ge­men­tene har vært så suksess­rike at samar­beidet mellom hotellet og NM-arran­gøren går til det sjuende strake mester­skapet på City­west, er det alltids noe som kan forbedres.

- For å bygge på sin status som det største hotellet i Irland, har City­west Hotel unna­gjort første fase av en stra­te­gisk utvik­lings­plan som inklu­derer oppus­sing av gjeste­rom­mene, restau­ran­tene og oppholdsom­rå­dene, samt gene­relt oppgra­derte fasi­li­teter og ny opplæ­ring av de ansatte, forteller markeds­sjef Niamh Farrell hos City­west.

Ett grep som er gjort, er å instal­lere mobile hånd­vask­sta­sjoner – eller Antibac-dispen­sere, om du vil, for å gjøre det enkelt å vaske hendene ofte. Dette kan virke trivielt, men når så mange delta­kere hånd­terer de samme sjeton­gene, er hånd­hy­giene viktig. Toalett­fa­si­li­te­tene er også oppgra­dert.

- Vi har gjen­nom­ført en rekke initia­tiver de siste tolv måne­dene, lover Farrell.

I tillegg lover hotell­sjef John O’Farrell at det vil være flere ansatte til stede i spil­ler­lo­kalet, slik at det for eksempel blir enklere å bestille drikke mens man spiller.

- Hvert eneste event og hver eneste konfe­ranse blir gjen­nom­gått i ettertid av ledelsen hos City­west Hotel for å øke forstå­elsen for deres unike behov. I forbin­delse med poker-NM har vi begynt å hente inn norske kokker for å lage maten under­veis i mester­skapet, legger Farrell til.

The Wood­lock Bras­serie.

Perso­nalet hos City­west gleder seg alle­rede til april.

- Dette er et eksep­sjo­nelt viktig event for oss. Vi pleide å gjøre fire-fem poker­eventer i året, men nå har vi omtrent gitt kalen­deren til det norske teamet. De samar­beider selv­sagt med Irish Open om datoene, men det er et veldig viktig event for oss. Det er alltid veldig hyggelig å ha nord­menn på besøk, sier John O’Farrell.

Hele programmet i forbin­delse med norges­mes­ter­skapet i 2019 er lagt ut her. De første kortene deles ut 6. april, mens de siste sjeton­gene fordeles 14. april. Tittel­tur­ne­rin­gene spilles etter programmet som ligger her. Main Event starter med dag 1A onsdag 10. april og dag 1B torsdag 11. april.

Hele hotellet er inntil videre holdt av for poker-NM, så du må oppgi koden NOR2019 for å bestille hotellrom.

Her priser og prak­tisk infor­ma­sjon om hotell­be­stil­lingen:

Prisene:
Enkeltrom €98.90
Dobbeltrom €114.50
Trip­pelrom €145.75
Prisene inklu­derer Irsk frokost og 13.5% VAT per natt
(De tar 50% depo­situm på bestil­ling. Du kan endre navn på bestil­lingen senere, hvis du ikke kan reise selv.)

Her er linken til hotell­be­stil­ling (se etter«Discount code» for å legge inn koden NOR2019)

 

Om PokerNM

x

Sjekk også

Åtte nordmenn i pengene hittil i WSOP 2019

Her er oversikten over hvilke norske spillere som har kommet i pengene i en turnering i årets World Series of Poker (WSOP).