fbpx
Hjem / Nyheter / Legger om strategien for å bli bedre i poker
Espen Uhlen Jørstad - Unibetambassadør med Gullpatch fra Fantasy Draft (rank #5).

Legger om strategien for å bli bedre i poker

Espen Uhlen Jørstad har tatt en beslut­ning som han håper vil hjelpe ham til bedre resul­tater i poker.

I et innlegg på bloggen sin skriver Espen Uhlen Jørstad at han har bestemt seg for å slutte å livestreame på Twitch mens han spiller poker.

- Hoved­år­saken til at jeg slutter, er simpelthen at jeg føler at det ikke er mulig å nå mitt fulle poten­sial i poker mens jeg stre­amer, forklarer han.

Mye merar­beid
Uhlen Jørstad er alle­rede en profe­sjo­nell spiller, og ambas­sadør for Unibet, med to penge­plas­se­ringer i NM i Dublin tidli­gere i år. Han ble også nummer fem i Highroller-turne­ringen der.

- Etter min mening vil det å ha en aktiv tilstede­væ­relse på Twitch, Insta­gram, Twitter, Face­book og YouTube vil defi­ni­tivt forhindre fram­gangen din i poker. Ikke bare må du møte opp for å faktisk kunne streame, men mellom stre­amene er det redi­ge­ring, opplas­ting, teks­ting, posting, besva­relse av meldinger og e‑poste og alt annet som følger med, utdyper Uhlen Jørstad.

Han føler dess­uten at han ikke er under­hol­dende nok som stre­amer.

- Jeg var aldri han som satte i vei med heftige tirader eller viste mye følelser i den ene eller andre retningen. Jeg holder følel­sene under kontroll og tilnærmer meg spillet på analy­tisk vis. Som stre­amer er dette en svakhet, menr Uhlen Jørstad.

Utvider Twitch-satsingen
Twitch-stre­aming er blitt svært popu­lært i poker­mil­jøet. Tidli­gere i mai annon­serte både Party­poker og Poker­Stars at de utvider sine Twitch-staller.

Kevin Martin og Jaime Staples er nå en del av Party­poker-teamet, mens Mason “PyeFacePoker” Pye, Geor­gina “GJReggie” James, Tom “Pleb_​method” Hayward, Alberto “Catof_​Poker” Perez, Guil­lermo Inclan, Steve Enri­quez, Benjamin Brune­teaux og Julien Brecard heretter sponses av Poker­Stars.

Espen Uhlen Jørstad kommen­terer ikke dette spesi­fikt i sin blogg, men poeng­terer at han ikke tror det er tilfeldig at de aller beste poker­spil­lerne foku­serer mer på å spille poker enn å streame. Han mener at det er for krevende å gjøre begge deler.

Om PokerNM

x

Sjekk også

Bryn kenney

Bryn Kenney kritiserer Stephen Chidwick

Ameri­ka­neren omtaler britens syn i Triton Million som «sjok­ke­rende». I et intervju i septem­ber­ut­gaven av Card­Player snakker Bryn Kenney blant annet om statusen som tidenes mest­vin­nende poker­spiller og om turne­ringen ...