fbpx
Hjem / Nyheter / Vurderer alternativ løsning for filmen om Thor Hansen
Thor Hansen, Smile

Vurderer alternativ løsning for filmen om Thor Hansen

Den sterke doku­men­tar­filmen om Thor Hansen – «Smile» – er ennå ikke solgt til TV.

Thor Hansen ble verdens­mester i poker to ganger og levde av gambling hele livet, inntil han døde 5. desember 2018 etter mange­årig kreft­sykdom. Hans innholds­rike liv ble fortalt i biogra­fien «Usen­su­rert», som kom ut i 2010.

De tre siste årene ble både Thor og kona Marcella Hansen fulgt tett av Linn Therese Amundsen og Kari Wåle i Zacapa Film.

Zacapa Film vant Gull­ruten for både Tange­rud­bakken Borettslag og St. Halvards­hjemmet i 2018, og var nomi­nert igjen i 2019 for sesong to av Team Inge­brigtsen.

Fin respons på filmen

Under norges­mes­ter­skapet i Dublin i april fikk norske poker­en­tu­si­aster sjansen til å se den ferdige doku­men­tar­filmen «Smile», hvor vi gjennom både smil og tung­sinn får et ærlig innblikk i hvordan Thor og kona levde med kreft­syk­dommen hans.

Filmen ble mottatt med tåre­våte øyne og varm applaus etter visningen.

- Det var veldig fin respons der. Det var tydelig at det var mange som har et forhold til Thor. Jeg tror aldri vi har hatt så mange gråtende menn på en visning før, forteller Linn Therese Amundsen til Poker​.no.

- NRK takket nei til filmen. De likte den, men det virker som de synes det er litt kompli­sert med poker og gambling, i og med at det kanskje for dem ikke er helt stue­rent, forteller Linn Therese Amundsen.

- TV 2 er i tenke­boksen om de ønsker å kjøpe visnings­ret­tig­heter, men de vil i så fall ha en versjon for TV på 44 minutter. Da må vi klippe bort nesten en halv time av filmen slik den er nå. Det er ganske mye, legger hun til.

«Smile» er en følel­ses­messig sterk film, så det er vans­kelig å redu­sere lengden såpass mye. De vurderer også derfor en alter­nativ løsning: Video on demand (VOD) på nett.

- Vi har tenkt på om det er mulig å legge den ut et sted hvor folk kan betale for å se den, for eksempel på YouTube. Dette må vi finne ut av.

Boka om Thor Hansen solgte rundt 4000 eksemp­larer, så VOD kan poten­sielt være en grei økono­miske løsning for film­ska­perne, som jo har jobbet med denne filmen i over tre år uten økono­misk støtte annet enn ca 100.000 kroner, som de fikk inn gjennom en såkalt «crowd­fun­ding» av prosjektet.

- Vi er veldig takk­nemlig overfor dem som ønsket å støtte oss. Utenom dette har vi selv inves­tert mye penger og utal­lige timer med egen­inn­sats i dette prosjektet, kun fordi vi ble så glade i Thor og syntes livet hans fortjente å bli en film.

- Hvordan var det å jobbe med Thor og Marcella?

- Det var fantas­tisk. Thor ble jo en god venn, og Marcella ble en god venn­inne. Det som skjedde etter hvert som årene gikk, var at det ble like viktig å treffe Thor over en kaffe­sla­beras som det ble å filme, forteller Amundsen til Poker​.no.

- Gjorde dette det enklere eller vans­ke­li­gere å lage filmen?

- Det gjorde ting enklere, for vi da visste vi stort sett hvordan han hadde det og kunne plan­legge hva vi burde forsøke å filme og når. Og vi ble veldig trygge på at han gledet seg ordentlig over at vi laget en film om livet hans, sier Amundsen.

Har kreft selv

Kari Wåle mener at det alltid er viktig at man bygger et venn­skap når man skal doku­men­tere noens liv på film.

- Marcella var helt i starten litt skep­tisk, og redd for at vi skulle lage en kommer­siell og speku­lativ film om Thor, men det var før vi ble kjent. Nå er hun kjempe­glad og takk­nemlig for filmen og for at livet til Thor ble doku­men­tert de siste 3 årene. Jeg tror det også handler om at vi har vært veldig tett på, men oppført oss ordentlig. Vi har selv­sagt respek­tert deres grenser og ikke filmet når Thor ikke orket. Vi filmet jo noen ganger når han var dårlig, men bare når han hadde nok over­skudd til å være med, utdyper Wåle.

Det gjorde også inntrykk på de dyktige film­ska­perne å være til stede under norges­mes­ter­skapet i Dublin i april sammen med Marcella, fire måneder etter Thor Hansens biset­telse fra Østre Aker kirke.

- Marcella koste seg veldig i Dublin. Det var gøy. Og det var fantas­tisk å være til stede da Marcella åpnet Thor Hansen Memo­rial-turne­ringen. Da gråt jeg. Det var så vakkert, husker Wåle.

For Kari Wåles del var arbeidet med Thor Hansen ekstra spesielt. En av scenene i filmen illust­rerer hvorfor.

- Det var ganske spesielt med 17. mai-scenen. Da hadde Thors nære venn Steinar Klein også fått tilbake­fall i kreft, og det hadde Kari også. Det var oss fem som var der og tre hadde kreft, forteller Amundsen.

Wåle fikk bryst­kreft i 2013 og etter at hun fikk tilbake­fall i 2017 møtte hun ofte Thor Hansen mens begge var til behand­ling på Ullevål. Thor fikk godt over 300 behand­linger der i løpet av seks år.

- Jeg tror det var fint for Thor å snakke med Kari om sykdommen, sier Amundsen.

- Jeg får behand­ling frem­deles, men det er en snil­lere versjon av celle­gift. Den går rett til kreft­cel­lene, så jeg mister ikke håret, forteller Wåle.

De har frem­deles god kontakt med Marcella.

- Etter at vi kom hjem fra Dublin, ble Marcella med meg da jeg fikk celle­gift. Det var veldig hyggelig. Da møtte vi Thors gamle syke­pleier der, smiler Wåle.

Livet kan by på noen virkelig sterke opple­velser. Det er filmen «Smile» et ufor­glem­melig bevis på.

 

Om PokerNM

x

Sjekk også

Sam Trickett

- En av de mest interessante pokerhendene jeg har sett

Tre av verdens beste spil­lere viste sitt høye nivå i samme hånd. Stephen Chid­wick, Bryn Kenney og Sam Trickett var involvert i en fasci­ne­rende hånd under Triton Super High Roller ...