fbpx
Hjem / Nyheter / Facebooks pokermaskin kan slå de beste i verden
Linjene viser det totale antall sjetonger som maskinen vant i løpet av 10.000 pokerhender.

Facebooks pokermaskin kan slå de beste i verden

Selska­pets poker­ma­skin har utviklet så bra kunstig intel­li­gens (AI) at den nylig slo flere elite­spil­lere.

Maskinen har fått navnet Pluribus og er skapt av Face­books viten­skaps­forsker Noam Brown ved selska­pets AI-labo­ra­to­rium i New York City i samar­beid med fors­keren Tuomas Sand­holm hos univer­si­tetet Carnegie Mellom i Pitts­burgh.

Fokuset har vært på å bygge dens kuns­tige intel­li­gens (AI) opp til et nivå hvor Pluribus kan vinne mot mennesker på elite­nivå i et seks­manns­bord med No Limit Hold ‘em.

Dette gjen­nom­bruddet har man nå fått.

De to fors­kerne legger fram sitt oppsikts­vek­kende resultat i en artikkel i viten­skaps­ma­ga­sinet Science. Tidli­gere har fors­kere klart å bygge maskiner som kan slå verdens­eliten i sjakk, dam og til og med Jeopardy, men ettersom poker i så stor grad baserer seg på skjult infor­ma­sjon, har man slitt med å slå mennesker i denne tanke­sporten.

Blant spil­lerne som Pluribus slo, var Darren Elias – som har vunnet fire World Poker Tour-titler – og Chris Ferguson, som har seks World Series of Poker-titler og som i sommer kom i pengene i 19 øvelser i WSOP.

Pluribus klarte å syne bløffer og selv spille så kompli­sert at motstan­derne ikke fant ut av maski­nens egen stra­tegi, skriver The New York Times.

- Den gjør alle de tingene de beste spil­lerne i verden gjør, og en del ting som mennesker sliter med å få til, sier Darren Elias.

Nøkkelen til suksessen med Pluribus var å la maskinen spille mange milli­arder hender mot seg selv og lære av dette gjennom å analy­sere hver beslut­ning opp mot alter­na­tive hand­linger. Dette er egentlig akkurat det samme som mennes­ke­lige poker­spil­lere gjør, men for mennesker er det selv­sagt ikke mulig å gjøre denne øvelsen flere milli­arder ganger.

Ifølge fors­kerne tok det bare åtte dager for Pluribus å bli så god at den slår mennesker.

Dette beviser også at poker kan redu­seres til hundre prosent mate­ma­tikk.

Om PokerNM

x

Sjekk også

Tror Main-fredagen blir utsolgt under poker-NM

NM-arrangør Thomas Udness forteller om godt salg to uker før norges­mes­ter­skapet i Stokke. Det arran­geres som kjent to norges­mes­ter­skap i poker. Ett uten­lands, som fore­gikk i Dublin i april, og ...