fbpx
Hjem / Nyheter / Daniel Negreanu kritiserer Chris Ferguson
Chris Ferguson. Foto: Skjermdump fra Vimeo

Daniel Negreanu kritiserer Chris Ferguson

Negreanu beskylder Ferguson for å snike til seg Årets spiller-poeng på skit­tent vis.

Chris Ferguson er ingen populær mann i poker­kretser, etter sin rolle som en av hoved­men­nene bak Full Tilt Poker-skan­dalen i 2011. Justis­de­par­te­mentet i USA så nærmere på hvor­vidt Ferguson, Howard Lederer og Rafe Furst svindlet kundene sine, men saken løste seg ved at Poker­Stars kjøpte Full Tilt Poker og refun­derte penger til spil­lerne som hadde penger til gode hos Full Tilt.

Nå er Ferguson tilbake i rampe­lyset, både gjennom egne presta­sjoner ved poker­bordet og gjennom oppfør­selen sin utenfor, som Daniel Negreanu er sterkt kritisk til.

Negreanu ønsker å vinne Årets spiller-konkur­ransen i World Series of Poker, noe han har klart ved to tilfeller tidli­gere. Denne konkur­ransen inklu­derer World Series of Poker Europe og er derfor ikke avgjort ennå, selv om WSOP Las Vegas er over.

Kana­dieren ligger på tredje­plass, med 3166 poeng, mens Robert Camp­bell leder med 3418 poeng og Shaun Deeb er nummer to med 3280 poeng. Chris Ferguson befinner seg på niende­plass med 2476 poeng. Det er grunn til å tro at dette irri­terer Daniel Negreanu.

Ferguson topper listen over antall casher i World Series of Poker 2019 med 19. Dette er to mer enn Negreanu.

I en nylig episode av podkasten DAT Poker Podcast kriti­serer Negreanu nettopp Ferguson for måten ameri­ka­neren har sanket poeng på.

- Chris Ferguson mani­pu­lerer dagens system på uetisk vis, sier Negreau i podkasten.

Så beskriver han hvorfor han mener dette: Ifølge Negreanu satset Ferguson bevisst på å komme så sent som mulig inn i turne­ringer med store felt og sen regist­re­ring. Så bevisst at da Ferguson sto i regist­re­ringskø og nærmet seg skranken for å kjøpe seg inn, stilte han seg bakerst i køen igjen.

Så lenge du står i køen idet regist­re­ringen stenger, får du kjøpe deg inn. De som står bakerst i køen da, kom i flere tilfeller så sent inn i turne­rin­gene at de nesten var i pengene før de rakk å spille en hånd.

- Chris Ferguson sto langt fremme i køen, men så at den fort­satt var lang, så han stilte seg bakerst i køen. Han fort­satte å gjøre dette så lenge det var kø, for å komme inn i turne­ringen så nærme pengene som mulig. Dette er å stjele «equity» fra andre spil­lere. Det han gjør, er skik­kelig bedri­tent og sleskt, men det er dess­verre lovlig å gjøre sånt, sier Negreanu.

Kana­dieren legger ikke skjul på sin irri­ta­sjon.

- Jeg liker ikke å se at dette blir belønnet med A) penger rett i lomma fordi du kan i praksis kaste deg helt til du er i pengene, og B) poeng i Årets spiller-konkur­ransen.

Negreanu mener at reglene for Årets spiller-konkur­ransen bør endres.

- De beste spil­lerne kommer til å ha cashet 15–20 ganger når alt er over. Noen av disse cashene kommer ikke til å være av særlig kvalitet. En mini-cash i Colossus-turne­ringen (en billig turne­ring med 13.109 innkjøp i 2019, red.anm.) – er det virkelig et tegn på en bra innsats under WSOP? Det jeg fore­slår, er at det bare er de ti beste resul­ta­tene som teller. Da foku­serer man på kvalitet i stedet for kvan­titet.

Om PokerNM

x

Sjekk også

De beste pokerspillerne i NM-historien: Heads up-rangering

Morten Klein er utvil­somt en av de norske poker­spil­lerne som har hatt størst suksess i sin sivile karriere. Han er også blant de som har gjort det best i poker-NM ...