fbpx
Hjem / Nyheter / Han fikk sin store pokerdrøm oppfylt rett før han døde
Kevin Roster sammen med Greg Merson. Foto: Twitter.

Han fikk sin store pokerdrøm oppfylt rett før han døde

Kevin «Racks» Roster sovnet inn fredag, med hjelp av legene.

Mange drømmer om å spille i Main Event av World Series of Poker (WSOP) minst én gang i livet. Det gjorde Kevin Roster også.

I hans tilfelle hastet det – det måtte skje nå i 2019.

Roster visste nemlig at han ikke ville være i live når WSOP 2020 kommer. Ameri­ka­neren ble i desember 2017 diagnos­ti­sert med sterkt ondartet sarkom, en sjelden form for kreft. Han var da 34 år gammel. Sykdommen er så sjelden at det ikke fantes leger ved syke­huset hans som hadde kompe­tanse på den.

Noen uker senere fikk New Jersey-mannen beskjed om at han hadde 56 prosent sjanse til å over­leve. En grusom beskjed å få for både Roster, hans kone og åtte år gamle sønn, spesielt etter at hans første lege­besøk for å få en klump i benet under­søkt, endte med at legene sa at det var en godartet svulst.

Etter den korrekte, men smerte­fulle diagnose, besto de neste måne­dene av behand­ling etter behand­ling. Under­veis blogget Roster om opple­vel­sene sine på nett­siden mysar​co​ma​ca​n​cer​story​.com.

I september fortalte legene av han hadde elleve svulster i lungene, og at sjansen for at han skulle over­leve sykdommen var redu­sert til bare seks prosent.

«Jeg er nødt til å gi kreften en bad beat om jeg skal over­leve dette», skrev poker­en­tu­si­asten.

Mens han stirret døden i øynene, bestemte Kevin Roster seg for å bruke sine siste måneder på å øke bevisst­heten rundt sarkom­kreft og forsøke å vinne en stor livepo­ker­tur­ne­ring.

«Jeg håper at jeg ikke irri­terer folk når jeg sitter sammen med dem ved poker­bordet. Jeg gir dem alltid en kort innfø­ring i hva sarkom er. Hvis jeg hadde hørt om den tidli­gere, er det en mulighet for at livet mitt kunne ha blitt reddet. Jeg er ikke ute etter sympati, jeg har hatt et fantas­tisk liv, men hvis bare ett liv kan reddes av denne bloggen, er det verdt det», skrev Roster i oktober.

En måned senere fortalte han at svuls­tene hadde tidoblet seg i stør­relse i løpet av de åtte siste ukene. Det gikk ubønn­hørlig mot slutten.

Rosters ene ben ble ampu­tert. Ikke fordi det kunne redde livet hans, men fordi benet gikk i oppløs­ning.

I mai 2019 bestemte Roster seg for å flytte til Cali­fornia, for å benytte seg av en lov der som tillater aktiv døds­hjelp.

- For meg betyr det frihet til å velge. Det vil bety at dersom livet ikke lenger kan nytes, så kan jeg avslutte det før de legger med i koma eller jeg må slutte å spise og drikke. Før jeg blir et simpelt møbel, som er imot alt jeg ønsker å være, fortalte Roster til WHYY​.org.

Samtidig holdt han fast i drømmen om å vinne en stor livepo­ker­tur­ne­ring.

2012-vinneren av WSOP, Greg Merson, tok kontakt med Roster privat og tilbød seg å dekke Main Event 2019 for ham. Merson ønsket ikke oppmerk­somhet rundt gesten, men Roster insis­terte på at det kunne øke kjenn­skapen til sarkom­kreft å spre den gode nyheten, så Merson gikk med på å bekrefte gaven offentlig.

- Lykke betyr forskjel­lige ting for mennesker. For meg betyr lykke WSOP eller poker gene­relt. Mange av dere har dette spillet som leve­brød og det beundrer jeg, for det er ikke enkelt. For meg er dette terapi. Det er et privi­le­gium å tilbringe mine siste dager sammen med dere fine mennesker, skrev Roster på Twitter 21. juni 2019, mens han var på vei til Las Vegas.

Phil Hell­muth span­derte to andre WSOP-turne­ringer på Roster. Poker­mil­jøet stilte virkelig opp for ham under sommerens WSOP. Flere poker­nett­steder skrev om Roster. Selv den nasjo­nale avisen USA Today gjorde histo­rien hans til forside­stoff. ESPN lagde også et innslag om ham.

Roster spilte seg til penge­premie i event 28, en tusen dollars No Limit Hold ‘em-turne­ring hvor han ble nummer 135 av 2477 spil­lere. Han kom virkelig langt i Monster Stack-turne­ringen hvor det var 6035 spil­ler­inn­kjøp. Der ble han nummer 38. I tillegg kom Roster i pengene i event 66, en $1500 Limit Hold ‘em-turne­ring.

Han kom ikke i pengene i Main Event, men det kan skyldes at helsen hans ble stadig dårli­gere og han ble avhengig av en oksy­gen­tank mot slutten av oppholdet.

- Men jeg fikk også levd ut drøm­mene mine og jeg ville ikke ha byttet det bort for noe, konsta­terte Roster.

Den 25. juli postet han et innlegg på nett­siden sin hvor han kunn­gjorde at han hadde bestemt seg for å avslutte livet sitt fredag 26. juli.

- Nå er det min over­be­vis­ning, og legenes over­be­vis­ning, at sykdommen som har over­tatt kroppen min snart vil ta knekken på meg uansett. Jeg tar ikke lett på denne beslut­ningen og skulle ønske at jeg kunne ha gjort mer. Det er mange ting igjen på min «bucket list».

Han trengte oksygen konstant og lå til sengs 13–14 timer hver dag mot slutten, med smerter i ryggen, lungene og lysken og behov for flytende morfin og 40 piller daglig.

- Selv om inten­sjonen min var å vinne, ville kortene ikke samar­beide. Noe mye større skjedde i stedet, ettersom jeg fikk bety­delig oppmerk­somhet for saken min. Jeg nådde ut til millioner av mennesker, noe som over­gikk forvent­nin­gene for en gutt fra Queens som vokste opp i barne­hjem. Jeg vil takke media og poker­sam­funnet for å hjelpe meg med å spre mitt budskap om sarkom vidt og bredt, forbi hva jeg noen gang trodde var mulig.

Om PokerNM

x

Sjekk også

De beste pokerspillerne i NM-historien: Heads up-rangering

Morten Klein er utvil­somt en av de norske poker­spil­lerne som har hatt størst suksess i sin sivile karriere. Han er også blant de som har gjort det best i poker-NM ...