fbpx
Hjem / Nyheter / Derfor spiller ikke Sverre Krogh Sundbø poker lenger
Sverre Krogh Sundbø. Foto: Poker.no

Derfor spiller ikke Sverre Krogh Sundbø poker lenger

Sverre Krogh Sundbø er euro­pa­mester i poker og jobber som ekspert­kom­men­tator under TV-sendin­gene fra poker-NM, men spiller sjelden selv.

En av de første nord­men­nene som fikk medie­om­tale i Norge etter at kort­spillet poker ble mega­po­pu­lært tidlig på 2000-tallet, var Sverre Krogh Sundbø. I 2005 ble han euro­pa­mester og deretter var han en del av stor­sat­singen «The Norsemen» – et norsk profflag bestå­ende av Frode Fagerli, Rolf Woods, Torstein Iversen, Anders Berg, Edgar Skjer­vold og Sverre Krogh Sundbø.

I både 2006 og 2007 kom Krogh Sundbø dypt i flere World Series of Poker (WSOP)-turneringer, inklu­dert main event i 2007. Han toppet dette med finale­bord i WSOP i 2008. Så sluttet han å spille poker.

I disse dager er han mer kjent for å være ekspert­kom­men­tator under TV 2s sendinger fra norges­mes­ter­ska­pene både innen­lands og uten­lands, samt for å være TV-kommen­tator i Discovery-universet.

Det er nå ti år siden han la kort­stokken tilbake i esken.

Et veiskille
- Jeg har alltid vært for utål­modig til å bare gjøre én ting i livet, sier Sverre Krogh Sundbø til poker​.no.

Han så ikke for seg å leve som profe­sjo­nell poker­spiller resten av livet og ville få en fot innenfor sports­jour­na­lis­tikken. Det er ikke så rart, egentlig, ettersom hans far i årevis var en nøkkel­spiller i VG-sporten og derigjennom ekspo­nerte Sverre for en morsom yrkes­kar­riere.

-  Jeg var i slutten av 20-årene og hadde fått lov til å oppleve utrolig mye. Jeg hadde fått lov til å spille poker mot de aller beste i verden, fått lov til å pres­tere mot de aller beste i verden, og det er klart at jeg hadde en økono­misk frihet det tids­punktet. Da satt jeg med en fantas­tisk leilighet og en god livs­si­tua­sjon og en jobb som jeg heller ønsket å gjøre, innenfor fjernsyn, forteller Krogh Sundbø.

Han var 28 år gammel og anså selv at han var «ung og lovende», men ikke i mange måneder til.

- Jeg tenkte at «hvis jeg ikke starter en arbeids­kar­riere nå, sklir den mulig­heten forbi». Jeg ville aldri få sjansen til å være ung og lovende igjen senere, men i stedet bli sittende der med et hull i CV-en. Det er gøy for en arbeids­giver når noen har blitt euro­pa­mester i poker, og har levd dette livet, men det er ikke gøy når de har forblitt der, poeng­terer Krogh Sundbø.

Det viste seg dess­uten at nettopp en karriere som sports­jour­na­list ville bli vans­kelig å kombi­nere med en rolle som profe­sjo­nell poker­spiller. Norsk Tipping har en sterk posi­sjon i norsk idrett som den største annon­søren for mange medie­be­drifter.

- En medvir­kende faktor til at jeg sluttet som poker­spiller, var da jeg ble fore­speilet en ganske morsom oppgave i en TV-kanal. Alt lå til rette for at vi skulle sette i gang, da jeg plut­selig ble kalt inn til et møte og fikk høre at Norsk Tipping hadde satt hardt mot hardt og sagt at de «tror ikke dere har lyst til å gå i krigen med oss når det gjelder å bruke en poker­spiller i deres satsinger». Det skytset er ganske tungt, og det var slik situa­sjonen var i Norge på den tiden. Resul­tatet ble at jeg ikke kunne jobbe for den kanalen jeg ønsket å jobbe for på den tiden.

Savner spen­ningen
På dette tids­punktet var også The Norsemen-prosjektet over.

- Da var jeg i Poker­Stars. Jeg var i en heldig situa­sjon, fordi jeg i tillegg til å være ganske god til å spille kort også var en litt annen type enn mange andre poker­spil­lere. Jeg var mer utad­vendt og sosial, og hadde mer TV-erfa­ring, noe som gjorde at jeg var lettere å bruke i markeds­fø­rings­øyemed, sier Sverre Krogh Sundbø til poker​.no.

Han jobbet den gang også som ekspert­kom­men­tator for ITV og reiste til London ukentlig for å kommen­tere EPT-sendin­gene deres.

- Jeg følte at det var et godt tids­punkt å trekke seg tilbake på. Jeg hadde et veldig bra 2008. Jeg klarte ikke å ta et WSOP-bracelet, selv om jeg virkelig, virkelig burde ha gjort det den sommeren, men ting satt. Jeg tenkte at det var mye morsom­mere å gi seg da, i stedet for å vente til det gikk trått. Og jeg har ikke, med unntak av to NM-turne­ringer, spilt en eneste skik­kelig turne­ring siden. Forrige gang jeg spilte en stor turne­ring var det første året med NM i Dublin. Jeg husker frem­deles hvilken nord­len­ding jeg røk ut med, humrer 37-åringen.

Sverre Krogh Sundbø sammen med Fin Gnatt under TV 2s sending fra poker-NM. Foto: TV2sumo.no

Sverre Krogh Sundbø sammen med Fin Gnatt under TV 2s sending fra poker-NM. Foto: TV2sumo​.no

- Savner du å spille poker på heltid?

- Jeg savner å gå langt i turne­ringer. Det er en fantas­tisk følelse for en idretts­gutt som alltid har søkt adre­na­linet. Jeg savner å være med når det er tre bord igjen i en stor turne­ring, når du er på vei inn mot et finale­bord, blin­dene er høye, nervene er i høyspenn og du ikke har råd til å gjøre feil, samtidig som du er nødt til å legge press. Den følelsen savner jeg. Det er det nærmeste jeg kommer topp­idrett, kommer det å gå ut på en bane når det er viktig.

- Når det gjelder alle timene som kreves til 06 om morgenen, med cash­game, turne­ringer og analyser, på nettet, for hele tiden å klare å holde seg oppda­tert, savner jeg det ikke. Det er en illu­sjon at poker­spil­lere på topp­nivå bare surrer. I 2018 er det knall­hard jobbing med analyse, mate­ma­tikk, gjen­nom­gang av hender.

- Det var der vi i The Norsemen var så tidlig ute. Vi hadde med oss to fantas­tiske analy­ti­kere i Torstein Iversen og Anders Berg, som kom inn med to vidt forskjel­lige tilnær­minger. Iversen har en unik mage­fø­lelse rundt spill­teori. Prøv å spille «stein, saks, papir» med ham hvis du spiller minst best av 20. Du har ingen sjanse! Og Anders Berg, som var en mester i det mate­ma­tiske. Det var ganske gøy å få lov til å ta en del i dette før det var normalt. I 2006–2007 var ikke dette vanlig, sier Krogh Sundbø, som legger til at han tror The Norsemen ble for ekspe­ri­men­telt for tidlig.

- Jeg hadde en periode i The Norsemen hvor jeg ikke fikk til noe. 2006 og 2007 var helt døde år for meg poker­messig. Jeg tror det skyldes at jeg ble for kreativ. Det ble for mange tanker. Etter hvert som 2008 kom, og ting begynte å sette seg, ble dette en del av arse­nalet i større grad enn den eneste sannhet, og da ble det lettere å imple­men­tere all den fantas­tiske læringen jeg fikk med meg fra den gjengen.

- Ville krevd mye arbeid
- Det ble brukt sjukt mye penger på The Norsemen-prosjektet?

- Ja, og det tror jeg de fikk tilbake­be­talt for også. De som samar­beidet med meg da jeg ble euro­pa­mester, tror jeg fikk tilbake­be­talt den innsatsen mange ganger, for å si det mildt. Dette var på den tiden hvor selska­pene forsøkte å etab­lere en kunde­masse, og dette var på den tiden hvor kunder faktisk var lojale mot ett selskap. Slik er det jo ikke i dag. Hvis man først fikk en kunde, var den i boks. Du hadde en inntje­ning på flere tusen kroner per person.

- Hvordan ville det ha gått hvis du skulle satse for fullt igjen nå?

- Jeg er nok blendet av en ubetinget tro på egne ferdig­heter, som mange andre der ute. Som de fleste poker­spil­lere. Men jeg er også realist. Jeg tror at jeg kunne ha spilt meg fram til et veldig bra nivå, men det hadde krevd enormt mye arbeid. Det jeg merker som den store forskjellen i dag, er hvis jeg setter meg ned i et lag mot de jeg synes er ordentlig gode poker­spil­lere, så klarer jeg ikke å drive pottene. Jeg blir litt herset med. Og det er den timingen og feelingen som ryker først. Matten kan være god, men hvis du ikke har timingen i spillet mot de spil­lerne som er på topp­nivå i verden, har du egentlig ikke noe du skulle ha sagt. Da er du helt avhengig av gode kort, og det er fryk­telig kjedelig å spille poker hvis du er helt avhengig av gode kort, smiler Sverre Krogh Sundbø.

Og det kan vi vel alle være enige i?

Om PokerNM

x

Sjekk også

To nordmenn i pengene i Millionaire Maker i WSOP

Ingen av dem ble millio­nærer, men en penge­plas­se­ring i World Series of Poker er likevel sterkt. Millionaire Maker er et popu­lært event under WSOP og trakk denne gang til seg ...