SAS"/>
Hjem / Nyheter / Norsk Pokerforbund har fått fordelsavtale med SAS
President Sigurd Eskeland i Norsk Pokerforbund.

Norsk Pokerforbund har fått fordelsavtale med SAS

Medlemmer av Norsk Poker­for­bund kan nå få flere fordeler ved å reise med SAS.

Norsk Poker­for­bund har blitt såkalt sports­kunde hos SAS, hvilket betyr at medlem­mene kan få redu­sert pris på reiser og andre fordeler, som ekstra bagasje og gratis endring av navn på billett.

- Vi er veldig glad for å ha blitt en del av SAS Sports. Med denne avtalen sparer man som medlem lett inn medlems­kon­tin­genten og mer til om man reiser litt. I tillegg er det en aner­kjen­nelse for Norsk Poker­for­bund å ha samme avtale som sjakk­for­bundet og særfor­bund i Norges idretts­for­bund, sier presi­dent Sigurd Eske­land i Norsk Poker­for­bund til Poker​.no.

Som sports­kunde må man enten reise alene eller i grupper på minst ti personer.

SAS opplyser på sine nett­sider at man kan få spesi­elle billett­priser på «innen­lands­reiser i Sverige, Norge og Danmark, samt våre desti­na­sjoner i Skan­di­navia og Europa».

I enkelte tilfeller kan man også få spesial­priser for reiser til USA og Asia, hvis man reiser alene.

Disse forde­lene får medlemmer ved å oppgi koden POKERNO ved bestil­ling.

Man tjener frem­deles Euro­bonus-poeng. Les mer infor­ma­sjon hos SAS.

Medlem­skap i Norsk Poker­for­bund koster 249 kroner. Meld deg inn her.

Om PokerNM

x

Sjekk også

Bryn kenney

Bryn Kenney kritiserer Stephen Chidwick

Ameri­ka­neren omtaler britens syn i Triton Million som «sjok­ke­rende». I et intervju i septem­ber­ut­gaven av Card­Player snakker Bryn Kenney blant annet om statusen som tidenes mest­vin­nende poker­spiller og om turne­ringen ...