fbpx
Hjem / Nyheter / Slik reagerer online-legenden Phil Galfond på PokerStars-beslutningen

Slik reagerer online-legenden Phil Galfond på PokerStars-beslutningen

Poker­Stars redu­serer maks­grensen for bord du kan spille samtidig – fra 24 til 4.

Da Poker­Stars nylig annon­serte at selskapet hadde besluttet å redu­sere antall bord man kan spille samtidig, skapte dette selv­føl­gelig reak­sjoner. En av dem som reagerte, bygde seg opp som en av verdens beste poker­spil­lere på nettet med nicket «OMGClay­Aiken» og har vunnet over åtte millioner dollar på nett­poker.

Vi snakker selv­føl­gelig om Phil Galfond.

Galfond respon­derte med en serie tweets etter at nyheten ble annon­sert. Poker­Stars argu­men­terer med at denne begrens­ningen er positiv for hobby­spil­lerne.

- Det å tiltrekke seg og å holde på nye poker­spil­lere er essen­sielt for spil­lets framtid, konsta­terer Severin Rasset i Poker­Stars.

Galfond deler denne oppfat­ningen.

- Min første reak­sjon var «Wow, jeg er begeistret og virkelig impo­nert over Poker­Stars». Reak­sjonen min etter å ha lest innlegget deres, er veldig anner­ledes, skriver Galfond på Twitter.

Galfond er tilhenger av å ha en maks­grense for hvor mange bord man kan spille samtidig.

- Jeg mener at dette er viktig for økosys­temet i nett­poker og at det forbedrer spill­opp­le­velsen for mange, siden det gjør spillet raskere, fort­setter han.

At Poker­Stars tilsyne­la­tende taper inntekt på denne beslut­ningen, gjør den enda mer impo­ne­rende. Det mente Galfond inntil han leste at maks­grensen ikke gjelder Zoom-bordene.

- Kanskje det er en tekno­lo­gisk forkla­ring. Kanskje den endringen kommer senere og jeg tar feil her, men med denne fotnoten blir frykten min for spil­lets framtid forsterket … Dette vil betyr at poker­siden vil tjene mer dollar fordi flere vil spille Zoom.

- De vil sope inn en større andel av raken på kort sikt og samtidig ødelegge for økosys­temet på lang sikt. Jeg håper jeg tar feil, avslutter Galfond.

Om PokerNM

x

Sjekk også

Bryn kenney

Bryn Kenney kritiserer Stephen Chidwick

Ameri­ka­neren omtaler britens syn i Triton Million som «sjok­ke­rende». I et intervju i septem­ber­ut­gaven av Card­Player snakker Bryn Kenney blant annet om statusen som tidenes mest­vin­nende poker­spiller og om turne­ringen ...