fbpx
Hjem / Nyheter / Programmet for poker-NM på Gardermoen 2017
President Sigurd Eskeland i Norsk Pokerforbund.

Programmet for poker-NM på Gardermoen 2017

Nå er programmet for poker-NM på Garder­moen 2017 klart.

Årets NM på norsk jord spilles på Thon Oslo Garder­moen i peri­oden 22.–28. november.
Norges­mes­ter­skapet er den første og eneste lovlige turne­rings­se­rien på norsk jord og er arran­gert av
Global Poker Tours (GPTL) i samar­beid med Norsk Poker­for­bund og deres
presi­dent, Sigurd Eske­land.

- Vi er stolte av å jobbe sammen med Blod­kreft­for­eningen og GPTL med årets NM i poker og syntes grunn­laget som alle­rede er lagt er et godt utgangs­punkt for frem­tidig vekst av poker
i Norge, sier Sigurd Eske­land, presi­dent i Norsk Poker­for­bund.

Eskeland spiller ikke NM

Eske­land har ikke tenkt å selv spille noen av turne­rin­gene i programmet for poker-NM på Garder­moen 2017 (se fullt program nederst i artik­kelen). Han får hendene fulle med orga­ni­sa­to­riske gjøremål som arrangør, og må vente til Dublin neste vår med å spille et NM i poker.

- Jeg synes de to norges­mes­ter­ska­pene lever fint side om side, med ulike profiler. NM i Dublin har en form vi skulle ønske vi fikk til også i Norge, sier Eske­land. Hans Norsk Poker­for­bund tok i en hørings­ut­ta­lelse om poker-NM i august til orde for endringer i programmet, og ba blant annet om at det skulle tillates Sit & Go-turne­ringer i programmet for poker-NM på Garder­moen 2017.

Alle spørsmål om poker-NM på Garder­moen må rettes til Poker Norge, som arran­gerer mester­skapet i Norge. De kan kontaktes via deres hjem­me­sider eller på Face­book Det er ikke Frode Fagerli/poker.no som arran­gerer – han har NM i Dublin som sin spesia­litet.

Fikk priser

Dette vil bli det tredje NM som avholdes på norsk jord. De to fore­gå­ende mester­ska­pene
hadde totalt 7233 unike spil­lere i de ulike turne­rin­gene, hvor 4187 av disse var regist­rert i Main
Event. Felix Step­hensen vant Main Event i 2015 mens Preben Stokkan ble vinner i 2016.

Arran­ge­mentet har vært så vellykket at det har mottatt inter­na­sjonal aner­kjen­nelse, og Global Poker
Tours vant Euro­pean Poker Awards for beste arran­ge­ment med innkjøp under 20,000 kroner.

Under samme pris­ut­de­ling vant også TV 2 prisen for årets poker­in­no­va­sjon etter deres frem­ra­gende TV-
dekning av turne­rin­gene. Kanalen slår på stor­tromma også denne gang, slik de har pleid de siste årene både på Garder­moen og i Dublin.

Torsdag vises siste dag av Deeps­tack, fredag vises siste dag av omaha, lørdag vises en invi­ta­tional-turne­ring, søndag dag to av main, mandag dag 3 av main og tirsdag finale­bordet. Alt sendes på TV 2 Sports­ka­nalen.

Det er gjort noen endringer på årets program ved å fjerne alle de regio­nale mester­ska­pene og lagt til
en «Satel­litt til Main Event» som avholdes dagen før hoved­ar­ran­ge­mentet. Innkjøp til satel­liten vil
være 1000 kroner.

Samtidig vil alle side­tur­ne­ringer ha samme innkjøpssum (2500 kroner), da arran­gøren synes dette vil gjøre
programmet mer enhetlig og enklere for spil­lere å fordele innkjøps­grensen på 10 000 kroner.

Programmet inne­holder et godt utvalgt av turne­ringer for alle type spil­lere herunder; NLH Deeps­tack
(22. November), PL Omaha (23. November), Turbo (25, 26 og 27 November) og 8‑Game (27.
November).

Main Event vil ha 5000 kroner i innkjøp med starts­tack på 30 000 sjetonger og tre start­dager
(23.,24. og 25. november).

Forhånds­re­gist­re­ringen har åpnet.

Programmet for poker-NM på Gardermoen 2017


(Dag, klokke­slett, turne­rings­nummer)

22. november – Onsdag
12:00 1 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – Satel­litt til event #4 Main Event 1 000 kr
14:00 2 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – Hyper­turbo – Kvali­fi­se­ring til event #3 500 kr
18:00 3 Dag 1 NL Hold’em – Deep Stack 2 500 kr

23. november – Torsdag
12:00 4 Dag A NL Hold’em – Main Event 5 000 kr
14:00 3 Finaledag NL Hold’em – Deep Stack
18:00 5 Dag 1 PL Omaha 2 500 kr

24. november – Fredag
12:00 4 Dag B NL Hold’em – Main Event 5 000 kr
14:00 5 Finaledag PL Omaha – Finaledag
16:00 6 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – NPF Shoot out – 100 CAP 0 kr
18:00 7 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – Turbo – Kvali­fi­se­ring til event #9 500 kr

25. november – Lørdag
12:00 4 Dag C NL Hold’em – Main Event 5 000 kr
19:30 8 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – Vi Menn invi­ta­tional – 24 CAP 0 kr
20:30 9 Dag A NL Hold’em – Turbo 2 500 kr

26. november – Søndag
14:00 4 Dag 2 NL Hold’em – Main Event
20:30 9 Dag B NL Hold’em – Turbo 2 500 kr
21:00 10 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – Blood­kreft­for­enin­gens Velde­dig­hets­tur­ne­ring 0 kr


27. november – Mandag

14:00 4 Dag 3 NL Hold’em – Main Event
15:00 11 Dag 1 8 Game 2 500 kr
20:30 9 Dag C NL Hold’em – Turbo 2 500 kr

28. november – Tirsdag
12:00 12 Turne­ringen spilles på én dag NL Hold’em – Free­roll – Pine­apple – 100 CAP 0 kr
13:00 9 Finaledag NL Hold’em – Turbo
14:00 11 Finaledag 8 Game
16:00 4 Finaledag NL Hold’em – Main Event – Finaledag

Her ser du mer om hvordan du regist­rerer deg og kjøper deg inn i de ulike turne­rin­gene.

Alle spørsmål om poker-NM på Garder­moen må rettes til Poker Norge, som arran­gerer mester­skapet i Norge. De kan kontaktes via deres hjem­me­sider eller på Face­book

Om Poker NM

x

Sjekk også

Rangering: De beste Fixed Limit-spillerne i NM-historien

De beste Fixed Limit-spil­lerne i NM-histo­rien er en samling spil­lere som har levert år ut og år inn. Hvert år er det nye spil­lere som står frem i poker-NM og ...